Vår kunnskap
Våre lederutviklere har kunnskap og erfaring fra mange ulike fagområder. Her finner du en oversikt over temaer de har kunnskap om.

Juridisk for ledere

Ansettelse, permitteringer, oppsigelse eller generell arbeidsrett? 
Vi har svar på det du lurer på.

Kommunikasjon

Foredrag, presentasjonsteknikk, forhandlinger eller digital kommunikasjon? Kommuniser bedre - bli en bedre leder.

Coaching

Coach dine medarbeidere på en god måte. Vi kan hjelpe deg med effektive coachingteknikker og konkrete tips.

Personalledelse

Skal du gjennomføre medarbeidersamtale, rekruttering eller utvikle dine medarbeidere. Få gode tips fra våre lederutviklere. 

Endring/omstilling

Det kan være utfordrende med endringer. Lær om endringskommunikasjon og strategi for endring av våre lederutviklere.

Psykologi

Trenger du kunnskap om organisasjonspsykologi eller positiv ledelse? Våre lederutviklere deler gjerne sin kunnskap med deg. 

Lederstiler

Hvordan fungerer du som leder? Har du kjennskap til de ulike lederstilene? Kjenn deg selv og din lederstil og bli en bedre leder i dag.

Konflikthåndtering

Krevende på jobb? Er det mye konflikter eller må du ta vanskelige samtaler med de ansatte. Får gode tips av våre lederutviklere.

Relasjonsbasert ledelse

Det å bygge gode relasjoner til dine ansatte kan gjøre lederjobben enklere og resultatene bedre. Lære mer om dette av våre lederutviklere.

Tillitsbasert ledelse

Hvordan kan du lede og skape gode resultater gjennom å bygge tillit til dine ansatte. Lære mer om dette i dag og bli en bedre leder i morgen.

Medvirkende ledelse

Hvordan kan du som leder skape medvirkning og involvering slik at du fremmer lyst og evne til å bidra til fellesskapet?

Hva sier forskere om ledelse?

Created with