CXS Nordic

CXS Nordic har utviklet InFlow24, et digitalt utviklingsverktøy for engasjering og utvikling av medarbeidere, leder og HR.
Vi har vel 15 års erfaring med HR i store norske virksomheter, små og mellomstore bedrifter og kommuner.
Vi tilbyr verktøyet InFlow24 som har som mål å fremme selvledelse i møte med nye kompetansekrav for å gjøre seg relevant for et arbeidsliv i endring.

Inflow24 er en web-basert tjeneste med ulike moduler for oppfølging av medarbeider og leder i et organisasjonsperspektiv
Med styrkebasert lederskap, positiv psykologi og løftmetoder oppnår din virksomhet optimale jobbmatch som gir en effektiv og lønnsom organisasjon med fornøyde medarbeidere!

InFlow24

InFlow24 er et refleksjons- og samtaleverktøy for karriereutforskning med mål om læring og utvikling av kompetanse. Metodene bygger på prinsippene for Talent Management og styrkebasert ledelse. Målet er økt selvledelse for å gjøre seg relevant for fremtiden med nødvendig kompetanse og utvikling av personlige egenskaper.

InFlow24 sikrer at medarbeidere og organisasjon evner å utvikle nødvendig kompetanse for økt konkurransekraft og håndtering av endring og utvikling med som sikrer en organisasjon i flyt.

InFlow24 møter dagens høye krav til GDPR ved at medarbeidere selv eier sin egen konto og sine data. Både medarbeidere og ledere gjennomfører individuell profilering. Medarbeider deler sin profil med leder, HR eller den man ønsker i en organisasjon

InFlow24 HR

InFlow24 HR modulen er et refleksjons- og samtaleverktøy, hvor medarbeidere og ledere gjennomfører individuell profilering digitalt. Basert på vip24 profiler synliggjøres medarbeidernes verdier, interesser, preferanser og flow i et 24 timers perspektiv. Dette leder fram mot en profil som skaper retning for egne verdier, interesser og personlige preferanser. Målet er økt selvledelse, refleksjon og bevissthet rundt egne styrker for livslang læring.

InFlow24 oppfyller strenge krav til GDPR knyttet til lagring og behandling av personopplysninger og andre brukerdata.

InFlow24 er et viktig verktøy for alle typer virksomheter med fokus på blant annet:
  • Talent Management og styrkebasert ledelse
  • Relasjonsledelse
  • Å forbedre samspill og kommunikasjon i virksomheten
  • Oppnå medarbeidere i flyt for en mer effektiv og lønnsom virksomhet

InFlow24 HR - TeamMap

TeamMap gir kunnskap om medarbeideres prefererte teamroller med fokus på deres styrker og motivasjonsfaktorer. Den ansattes interesse- og preferanseprofil i InFlow2424 danner utgangspunktet for dette. De individuelle resultatene fra de ansatte aggregeres til teamprofiler i TeamMap som blir et godt utgangspunkt for å styrke lederskap og kommunikasjon. Kommunikasjon rundt teamets styrker og utviklingspotensial gir en god analyse av nå-situasjon, ønsket situasjon og tiltak for ønsket endring. Et godt team består av ulike teamroller med ulike funksjoner og styrker.
Created with