InFlow 24 Lederskole
- Bli god på relasjonsledelse! 

Å ha en lederrolle og være sentral i utviklingen av selskapet du er en del av, er en spennende mulighet og oppgave!  
Med dagens krav om stadig utvikling og endringer er lederrollen spesielt viktig i forhold til medarbeiderskapet du leder og er en del av. Det krever at du fokuserer og bruker tid på denne delen av lederrollen.  
Hvor godt kjenner du egentlig dine medarbeidere? Hva som motiverer for økt prestasjon? Og hvordan får du som leder frem styrkene til medarbeiderne og utviklingspotensialene de har?  

For å bli god på å lede andre må vi starte med oss selv. Hvem er du som leder? Hvor har du dine styrker, og hvordan kan du få metoder og begrep som sikrer at du bedre forstår dine medarbeidere i forhold til oppgaveløsning og utviklingspotensialer? 

Lederskolen i samarbeid med MittLederUnivers 

Sammen med CXS Nordics InFlow24 tilbyr Mitt LederUnivers Lederskolen for utvikling av ledere på alle nivåer i organisasjonen. Lederskolen består av 7 moduler hvor målet er å gi deltakerne metoder og verktøy for styrkebasert ledelse. 
 
De fysiske samlingene foregår i hovedsak i helger. Meld din interesse nederst på siden. Har du spørsmål eller trenger mer informasjon kan du kontakte vår salg- og markedsansvarlig på mail; Susanne@mittlederunivers.no. 

Om Lederskolen: 

Lederskolen gir deg som leder verktøy og kompetanse til å jobbe med styrkebasert ledelse og relasjonsledelse.
 
Indre motivasjon hos medarbeidere er viktig for utvikling og læring, og gjør at organisasjonene har større sannsynlighet for å lykkes i verdiskapningen. Medarbeidernes evne til å gjøre seg relevant for fremtiden i møte med nye kompetansekrav vil styrke organisasjonens konkurransekraft. 

InFlow24 Lederskole bygger på denne type tenking der styrkebasert ledelse innehar en nøkkelrolle. 

Bygg din egen kompetanse  

CXS Nordic leverer InFlow24 som er en nettbasert tjeneste som kombinerer faglig innhold med innovativ teknologi til ledere og HR.
  
Bedre kunnskap om deg selv gjør det enklere å beskrive og dokumentere din kompetanse og løfte dine ferdigheter i en egen CV-modul. 

Med bedre kunnskap om deg selv og dine ressurser kan du gjøre deg relevant for fremtiden!
InFlow24 er et refleksjons- og samtaleverktøy, med individuell profilering digitalt. Basert på 3 ulike profiler i InFlow24 synliggjøres medarbeidernes verdier, interesser, preferanser og flow i et 24 timers perspektiv. Dette leder fram mot en profil som skaper retning for egne verdier, interesser og personlige preferanser. Målet er økt selvledelse, refleksjon og bevissthet rundt egne styrker for livslang læring. 

Gjennom de 7 modulene i lederskolen får du som leder et verktøy og en praktisk tilnærming til hvordan jobbe styrkebasert inn i din bedrift. Hvordan utvikle relasjon for å påvirke prestasjon er også et viktig element i Lederskolen. 

I de tre første modulene skal vi jobbe med deg og dine styrker. I modulen «Ledelse hos oss» jobber vi med kultur og omdømme gjennom konkurransekraft, rollemodell og psykososialt arbeidsmiljø. Målet med denne modulen er å få kunnskap om hvordan du kan løfte teamet ditt i Flow for økt prestasjon.  

I modulen «Kommunikasjon og feedback» skal vi sammen jobbe med relasjoner og tillitt, gi og få feedback og ikke minst snakke om temaet konflikt.  

I modulen for «Medarbeider- og utviklingssamtalen» vil du få god hjelp og støtte til å jobbe med deg som leder i forhold til dine medarbeidere. Vi skal jobbe med kompetanse og læring. Vi skal se på jobbanalyser, rolleklarhet og sikre at du får kunnskap om hvordan du kan få teamet ditt i flyt. Det skal være moro å gå på jobb!  

I «Organisering av teamet ditt» får du begreper og verktøy til å kjøre gode teamprosesser med kunnskap om våre verdier gjennom rollen dine medarbeidere tar i ditt team.  
Skoler deg selv og dine ansatte! 

InFlow24 har fokus på selvledelse i et livslangt læringsperspektiv og mestringsorientert ledelse. Digital teknologi og akademisk kunnskap gir fremtidsrettede løsninger og verktøy. InFlow24 møter dagens høye krav til GDPR ved at du eller dine medarbeidere selv eier sin egen konto og sine data. Medarbeideren deler sin profil med leder, HR eller den man ønsker i en organisasjon. Målet er at medarbeidere skal bli sett med sine styrker. Når du får kunnskap om hvordan de opplever mestring og lykkes, ja da er det moro å gå på jobb. Den gode opplevelsen av å føle seg robust til å ta små og store endringer gir bedre rom for å tåle endring. 

I dag leverer CXS sine tjenester til NAV, DNB, norske kommuner, store og mellomstore virksomheter ofte i samarbeid med HR og ledelsen. 

Det er enkelt å komme i gang 

InFlow24 er brukervennlig og har en enkel og pedagogisk oppbygging. Verktøyet er selvforklarende. Det er ikke nødvendig med noen implementeringsstøtte for å ta i bruk verktøyene. For deg som leder tilbyr vi opplæring og støtte til å lese og tolke resultatene på individ og organisasjonsnivå. 

InFlow24 Lederskole gir deg god innføring i hvordan du fra første kursdag kan utvikle deg selv som leder og skape endring og utvikling i din organisasjon. 

Pris pr modul og pr deltager er kr 3.650, -. I tillegg må reise og opphold dekkes av den enkelte. 

MERK: Modulene 2 og 3, samt 5 og 6 gjennomføres sammen over 2 på følgende dager. De resterende modulene kjøres som enkeltdager.

Created with