Webinarpakker

Mitt LederUnivers selger webinarpakker som inneholder live-sendinger med våre beste lederutviklere
Marco Elsafadi

 • Inspirasjon og motivasjon
 • Selvtillit og selvfølelse
 • Håndtering av motgang
 • Arbeidskultur i endring
 • Ledelse
 • Kommunikasjon
 • Relasjonens kraft
 • Teambuilding
 • Foreldrenes kraft
 • Ungdommens virkelighet
 • Mobbing
 • Løvetannbarna
 • Forebygging av rus og vold
 • Integrering og inkludering
 • Gategjenger og samhold
 • Rasisme og fordommer
Alf Inge Cleve-Stiansen

 • Når tillitsledelse blir en konkurransefordel. 
 • Dette kjennetegner de beste operative lederne i Norge
 • Hvordan skape selvledelse hos dine medarbeidere?
 • Slik akselererer du endringsprosesser
 • Lær deg strukturen i en coachingsamtale og hvorfor den kan bli så effektiv!
 • Tydeliggjør ditt lederskap - bevisstgjøring på ulike nivåer!
 • Slik sikrer du økt team-følelse og samhandling
 • Kjernen i motivasjon - slik leder du deg selv! 
 • Hvordan gjennomføre gode beslutningsprosesser? 
 • Hvordan arbeide med verdier - personlige og organisatoriske? 
Solid Utvikling

 • Godt Medarbeiderskap – Gjennom samhandling, eierskap til egne prestasjoner og motivasjon
 • Hvordan utvikle gode relasjoner på arbeidsplassen?
 • Forhandlinger – skap større verdier sammen
 • Bli en god presentatør
 • Bli mer effektiv gjennom Selvledelse
 • Hvordan gjennomføre samtaler du gruer deg til?
Puzzle Learning

 • Virtuell ledelse fra hjemmekontoret
 • Virtuelle coaching
 • Det virtuelle teammøtet
 • Feedback i det virtuelle rom
 • Digital kommunikasjon
 • Virtuelle forhandlinger
 • Hvordan bruke digitale verktøy
 • Konflikthåndtering 
 • Praktisk Powerpoint
Therese Cleve-Stiansen

 • Hvordan stå støtt i deg selv og i din rolle som engasjert leder?
 • Hvordan prestere på ditt beste med en god følelse?
 • Hvordan skape bevegelse fysisk, mentalt og emosjonelt?
 • Hvordan spille dine medarbeidere gode?
Trude Falck Bjånes
 • Kunsten å fasilitere møter som engasjerer og involverer
 • Den mentale kommoden – om å stå an av
 • Teameffektivitet er krevende og gøy
Svein Harald Røine

 • Hvordan fjerne frykten for endringer og få folk engasjert rundt endringer.
 • Hvordan få mot til å ta ordet i møter og forsamlinger. 
 • Møteledelse: Hvordan gjennomføre møter som er så gode at ingen har lyst til å gå glipp av møtene.
 • Hvordan presentere fagstoff på en engasjerende måte, i møter og på scenen. 
 • Hvordan skape psykologisk trygghet i team, slik at teamene blir effektive.
 • Hvordan mestre vanskelige samtaler og konflikter og aldri mer være redd for å gjennomføre og ta tak i dem igjen. 
 • Hvordan øke selvfølelse og selvtillit, slik at du lettere kan takle motgang og motstand i jobb og privat. 
 • Hvordan skape tillit i realsjoner, både på jobb og privat.
 • Hvordan kommunisere godt med mennesker som er forskjellig ift. deg. 
 • Elegant forventningsavklaring - Hvordan avklare forventninger på en måte som skaper strålende samarbeidsklima.
 • Hvordan "overleve" som leder med alle oppgavene som havner på din pult? Hvordan frigjøre tid til å lede.
 • Ett-minutts ros og Dominoros - geniale verktøy for å skape en anerkjennelseskultur og arbeidsglede i organisasjonen.
 • Hvordan lære å holde en tale på stående fot. Hvordan aldri mer være redd for å holde en tale eller presentasjon.
 • Hvordan sette krystallklare og SMARTe mål.
 • Finn ditt hverdagsmot
Marit Onshuus Lysebo

 • Relasjonskompetanse fremmer energi og skaper gode resultater
 • Tillit gjør sterk
 • Ingen er bare det du ser
 • Konstruktiv tilbakemeldingskultur
 • Unngå diskusjonsfella i møter! 
 • Forandring fryder! Eller gjør det det?!
 • Prestasjonshjelp i praksis
 • Fra relasjonell feighet til relasjonelt mot
 • Samarbeid og konflikt er to sider av samme sak!
Anders M Tangen

 • Optimist for sikkerhetsskyld
 • Født til omstilling
 • It's all in the huggu
 • Livet er aldri helt ok
Vi selger webinarpakker tilpasset din bedrift eller gruppe. Velg tema og lederutvikler og vi fasiliterer resten.

Vi stiller med:
 • System for webinar (Zoom)
 • Teknisk kompetanse som sørger for gjennomføring.
 • Vertskap (vi stiller med vertskap, ønsker velkommen, holder oversikt over spørsmål og innspill underveis)
 • Påmeldingssystem (Proviso)
 • Evaluering (Proviso)
 • Dere får tilgang til en kopi av webinaret i etterkant via våre nettsider

Created with