Solid Utvikling

Siden 1999 har Solid Utvikling jobbet med utvikling av ledere og medarbeidere. I løpet av denne perioden har mer enn 15.000 ledere, i både privat- og offentlig sektor, deltatt i deres utviklingsprogram.

Fra august 2020, tilbyr Solid Utvikling online kurs i hvordan holde gode presentasjoner. Dette kurset vil gi deg viktige verktøy og tips til hva du må gjøre for å øke gjennomslagskraften, og i større grad oppnå det du ønsker med dine presentasjoner.

Kurset tar for seg følgende temaer:
Hvordan sikre tydelige mål med presentasjoner?
Viktigheten av forberedelser og godt forarbeid
Hvordan sikre en god struktur og en rød tråd i presentasjoner
Håndtering av nervøsitet og uro
Bruk av tekniske hjelpemidler og organisering av lokaler

I september 2020, vil du som leder, kunne gjennomføre Solid Utviklings digitale lederutviklingsprogram. I programmet vil du møte deres erfarne og dyktige instruktører som også vil fungere som mentor for deg i ditt individuelle utviklingsprosjekt. Programmet er modulbasert og tar for seg de 3 viktigste områdene en leder bør mestre:
Å lede seg selv
Å lede andre og å lede team/gruppe
Å lede organisasjon

Lederutviklere hos Solid Utvikling

Geir Lasse Andresen
Jurist/partner

Jeg er opptatt av å utvikle mennesker gjennom kunnskap, forståelse og trening. Gjennom dialog, nyttige eksempler og praktisk tilnærming til temaene, brenner jeg for inspirerende og praktisk læring som kan føre til positive endringer for deltakerne og bedre resultater for virksomhetene.
Morten Andresen
Daglig leder

De fleste virksomheter ønsker utvikling og bedre resultater. Det betyr som regel at man ikke kan gjøre det samme i morgen som man gjorde i går. Jeg brenner for å skape utviklingsarenaer der forretningsmålene omsettes i praksis gjennom mestringsopplevelser og ferdighetstrening i hverdagssituasjoner. Utvikling skjer der komfortsonen slutter. Krevende? Ja! Men så er det også der resultatene skapes.
Jone Johannesen
Konsulent/parter

Enhver organisasjon må ha evnen til å skape entusiasme og begeistring. For å oppnå dette er det viktig for meg å få frem latter og motivere til positivitet. Et av virkemidlene er å gi ærlige tilbakemeldinger, som igjen sikrer utvikling og vekst.Jeg er opptatt av å bevisstgjøre, påvirke og forbedre adferd. I tillegg mestrer jeg godt å bygge relasjoner mellom mennesker, og videreformidler denne kunnskapen til andre.
Susann Goksør Bjerkrheim
Konsulent/partner

Jeg har som mål å bidra med utvikling hos alle mine samarbeidspartnere. Med mye erfaring, stort engasjement og sterk tro på at alle kan utvikle seg, jobber jeg hardt for å oppnå akkurat det. Når du går inn i et samarbeid med meg skal du oppleve å lære, bli støttet og utfordret samtidig som vi har det gøy. Jeg vil forvente at du er villig til å trene dine ferdigheter og jeg skal bidra til at du ønsker å gjøre det!
Siri Marie Midré
Konsulent

Relasjonskompetanse er et viktig verktøy. I god ledelse er det avgjørende, og medarbeidere med slike ferdigheter kan i større grad realisere sitt potensial og ha en god og produktiv hverdag. Jeg motiveres av å bistå mennesker med egen kontinuerlig utvikling, slik at de er best mulig rustet til å lykkes med sine prosjekter.
Per Andre Nørbech
Psykolog/parter

Jeg brenner for å utvikle ledere og medarbeidere gjennom faktabasert kunnskap, kreative metodevalg og relevant trening. Læring og utvikling oppstår innenfor trygge og utfordrende rammer der deltagerne opplever mening og mestring. Min spisskompetanse er å hjelpe deltagerne til å realisere sitt potensiale gjennom nøyaktige observasjoner og presise tilbakemeldinger tilpasset den enkelte.
Created with