Siri Maria Midré

Bakgrunn
Siri er spesialisert innen lederutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling. Hun har særskilt kompetanse innen relasjonsledelse og kjønnsbevisst lederskap. Siri er utdannet samfunnsgeograf, og har bred internasjonal erfaring. I 16 år har Siri jobbet med utviklingsspørsmål, både innen politikk, samfunn, organisasjoner og med mennesker. Siri har bakgrunn fra norsk utenrikstjeneste der hun bl.a. virket som diplomat og senere ansvarlig for Utenriksdepartementets aspirantprogram. Siri Maria Midré er seniorkonsulent i Solid Utvikling AS.

Formell kompetanse
• Utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo
• Diplomatutdannet – Utenriksdepartementets aspirantprogram
• Sertifisert veileder i dialogverktøyet Strength Deployment Inventory (SDI). SPESIALITET

Som konsulent er Siri opptatt av sterk faglig forankring, samtidig som hun er opptatt av å engasjere deltakerne i programmene med levende bruk av eksempler fra hverdagen som er lett gjenkjennelige og med en god dose humor. Siri er nysgjerrig og tilpasningsdyktig når det gjelder mennesker og motiveres av å jobbe med et mangfold i bransjer og roller. Hun ser stor verdi i å møte ledere i deres egen hverdag og virkelighet og er overbevist om gevinsten ved å «slow down to move faster». Siri jobber bredt og tilbyr foredrag/workshops med store grupper, mindre grupper og arbeid med enkeltledere.

Konsepter
- Kurs: «Bedre ledelse gjennom sterkere relasjoner» - Kurs: «Min beste måte å lede som kvinne»
- Foredrag/kurs: «Kjønnsbevissthet i ledelse» - Kurs: «Lederskap for alle – Kunsten å lede seg selv»
– Artikkel «Kjønnsbevissthet i ledelse» i magasinet Ledernytt: https://www.ledernytt.no/kjoennsbevissthet-i-ledelse.6217012-311239.html 
- Podcast Engler og Hormoner episode 38: «Hvordan få ut ditt potensiale på arbeidsplassen» om kjønnsbevissthet i ledelse: https://podtail.com/no/podcast/engler-og-hormoner/38-hvordan-fa-ut-ditt-potensiale-pa-arbeidsplassen/

Created with