Saera Khan

Saera Khan har ledererfaring som toppolitiker og er spesialist på innovasjon, ledelse og forretningsutvikling. Hun er en effektiv og handlekraftig foredragsholder som byr på helt unike erfaringer.

Saera Kahn på Linkedin

KVALIFIKASJONER

• Kundedirektør med kommersielt teft og utpreget salgsfokus.
• Synlig toppolitiker med erfaring fra norsk rikspolitikk i over 17 år.
• Myndighetskontakt. Svært erfaren på å etablere privat-offentlig samarbeidsallianser.
• Dyktig karismatisk kommunikator- ettertraktet foredragsholder, konferansier og kursholder.
• Meget scene og mediavant; erfaren høyprofilert aktiv talsperson og debattant i tv, radio og
andre redaksjonelle medier.
• Innovativ forretningsutvikler med hovedvekt på merkevarebygging og markedsføring.
• PR-ekspert på retorisk presentasjonsteknikk, omdømmeutvikling og positiv storytelling for å skape økt synlighet. Lang fartstid innen mediehåndtering og bedriftskommunikasjon.
• God erfaring med å håndtere ekstern/intern krisekommunikasjon i turbulente tider/vanskelige saker.
• Sterk på forhandlingsteknikk og strategisk tenking for å nå konkrete målsettinger.
• Spesialist på ledelse, motivasjon, organisasjonsutvikling/ Employer branding. Lang organisasjonserfaring innen «People Management».
• Avansert suksessfull prosjektledelse av store reformer og politikkutvikling.

PERSONLIGE EGENSKAPER
• Energisk, lidenskapelig og dedikert arbeidskapasitet.
• Svært klar, tydelig og direkte i formidlingsevnen.
• Operativ lederstil; modig og handlekraftig med sterk gjennomføringsevne.
• Proaktiv initiativrik relasjonsbygger med utadvendt oppsøkende «hunter/jegerinnstinkt». Har stort og bredt sammensatt nettverk i organisasjonssektor, privat næringsliv, media,
myndighetsapparat og i det politiske system.
• Godt og varmt hjerte for CSR; Corporate Social Responsibility/samfunnsansvar, Sustainability/bærekraft og globale utfordringer.
• Effektiv og resultatorientert; tøff beslutningstager og rask implementerer.
• Multikulturell opprinnelse, behersker 6 ulike språk, bereist internasjonalt. Globalt orientert.
• Inkluderende og motiverende coach; brenner for å løfte medmennesker og kollegaer.

PERSONLIGE EGENSKAPER
• Energisk, lidenskapelig og dedikert arbeidskapasitet.
• Svært klar, tydelig og direkte i formidlingsevnen.
• Operativ lederstil; modig og handlekraftig med sterk gjennomføringsevne.
• Proaktiv initiativrik relasjonsbygger med utadvendt oppsøkende «hunter/jegerinnstinkt». Har
stort og bredt sammensatt nettverk i organisasjonssektor, privat næringsliv, media,
myndighetsapparat og i det politiske system.
• Godt og varmt hjerte for CSR; Corporate Social Responsibility/samfunnsansvar,
Sustainability/bærekraft og globale utfordringer.
• Effektiv og resultatorientert; tøff beslutningstager og rask implementerer.
• Multikulturell opprinnelse, behersker 6 ulike språk, bereist internasjonalt. Globalt orientert.
• Inkluderende og motiverende coach; brenner for å løfte medmennesker og kollegaer.

Foredragsholder i følgende temaer:
• Transformasjonsledelse og innovasjonsledelse
• Agilt lederskap 
• Verdibasert og mangfoldledelse
• Endringsledelse
• Forretningsorientert ledelse
• Relasjonsledelse
• Employer Branding, organisasjonsutvikling, HR og talentutvikling
• Motivasjon, Arbeidsglede og arbeidsmiljø • Nyskaping, kommersialisering og innovasjon
• Presentasjonsteknikk, retorikk og kroppsspråk.
• Hersketeknikker- hvordan definere, gjenkjenne, håndtere og parere/Argumentasjonsteknikk.
• Tverrkulturell kompetanse; ulike nasjonaliteter/kulturnormer i en global verden.
• Multikulturell kommunikasjon/inkludering- integrasjon/immigrasjonsutfordringer.
• Politisk makt, påvirkning, innflytelse og myndighetskontakt: strategisk kommunikasjon i maktens korridorer.
• Bærekraft- hvordan etablere og implementere riktig strategi for din bedrift/organisasjon/kommune?

Saera Khan kurs og digitale innhold

Kommer..

Created with