Relasjonell håndtering av
uenighet og konflikt

Tid: Onsdag 2/6, 1200-1300 
Pris: Gratis

Webinar med Marit Onshuus Lysebo 

Skriv din fantastiske etikett henne.
Der ulike mennesker skal samarbeide for å nå et mål, vil det nødvendigvis oppstå relasjonelle spenninger og ulik grad av frustrasjon.
Ved å bli bevisst organisatoriske og mellommenneskelige årsaker til konflikt, kan du som leder forebygge destruktiv konflikter i arbeidshverdagen.
Måten vi håndterer oss selv i samspill med andre vil være avgjørende for om konflikter utvikler seg. Håndtert på en god måte kan uenighet og konflikt være en kilde til læring, gode løsninger og sterke relasjoner. Jeg motsatt fall vil konflikten eskalere og skape allianser, isfront og brudd i relasjoner.

På dette  webinaret vil du bli: • bli bevisst organisatoriske og mellommenneskelige årsaker til konflikt
• bli bevisst egne konfliktstrategier
• få konkrete ideer til håndtering av konflikter
• få verktøy til egenrefleksjon

Form / opplegg:
Tidsramme 60 min.
Webinaret vil ha en muntlig og direkte form, og teori og praksis på området vil knyttes sammen. Her vil både hjerte og hjerne aktiveres, og deltakerne vil få med seg konkrete tips til ny håndtering og ferdigheter de kan ta i bruk med en gang.

Foredragsholder Marit Onshuus Lysebo er en engasjert foredragsholder med en nær og inkluderende stil. Marit har praktisk ledererfaring, samt lang fartstid som lederutvikler og coach. Hun har en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi, og videreutdanning innen coaching og relasjonsorientert ledelse. 


Opprettet med