Pellegrino Riccardi

Bakgrunn
I over 30 år har Pellegrino Riccardi begeistret og gledet publikum over hele verden med en stil som går på tvers av kulturbarrierer. Og hvor han utfordrer gamle fordommer og innebygde jantelover, som begrenser oss i måten vi tenker på. Med en humoristisk stil åpner han opp for å se vår verden fra utsiden og slik starte prosesser for positiv endring. Han får raskt et stort publikum med inn i "sin" verden.

Konsepter og ferdige kurs/foredrag
Ledelse: The Good, the Bad, and the Ugly.
Forhandling: Hvordan komme best frem til en
win-win løsning.
Presentasjonsteknikk: Hvordan formidle et budskap slik at det både huskes og omsettes til handling.
Pellegrino er også en erfaren konferansier, toastmaster og after-dinner speaker, ofte kombinert med et foredrag.

Referanser 
"Pellegrino Riccardis foredrag var virkelig en pangstart på vår 2-dagers samling for alle ansatte i Norsk Sykepleierforbund. Foredraget fikk veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne på samlingen. Det var både intelligent, underholdende, treffende og tankevekkende. Riccardi bevisstgjorde oss betydningen av våre egne erfaringer, holdninger og forutinntatthet, og balanserer humor og substans på en glimrende måte."
Anne-Marthe Hovi, Rådgiver Norsk Sykepleierforbund
Created with