Moin Deljou

Administrerende direktør @Lirico
Organisasjonspsykolog, foredragsholder, lederutvikler og coach.


Lidenskapelig opptatt av det arbeids- og organisasjonspsykologiske faget. Moin er en erfaren og dyktig kurs- og foredragsholder og kan det å motivere mennesker med sin unike formidlingsevne og faglige dyktighet. Han holder ulike lederutviklingsprogrammer og veileder ledere og medarbeidere med å overkomme konflikter og barrierer til å nå deres sanne potensial. Moin er opptatt av relasjonen mellom mennesker og har en helhetlig tilnærming for å motivere, løse konflikter og skape resultater. Han ser på alt fra organisasjonskulturen, rutiner, ergonomiske aspekter til kommunikasjonen og individenes egne utfordringer. I tillegg har Moin et brennende engasjement for ungdoms- og familiearbeid, og har i en årrekke hjulpet vanskeligstilte ungdom med å ta bedre valg.

Moin har også lang erfaring som skuespiller og kan gjennomføre workshops og kurs med fokus på rollespill.

Områder Moin kan hjelpe dere med:
 • Coaching og samtaleterapi
 • Organisasjonsutvikling (omstillingsprosesser, gjennomgang av rutiner, buk av ukultur)
 • Holde kurs – foredrag - workshops
 • Rekruttering – Onboarding – Offboarding
 • Lederutvikling

Formell kompetanse:
Bachelor i anvendt psykologi med fordypning i kognitiv psykologi, og master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Moin har i tillegg deltatt i ulike mentorkurs i regi av RVTS-ØST.

Konsepter og ferdige kurs/foredrag:
Kurs:
 • Makt & ledelse – konkretiserer maktbegrepet med fokus på relasjons- og tillitsbasert makt (programmet gjennomføres i samarbeid med Momentum Trening og deltagerne får verktøy innen fysiologiske og psykologiske aspekter).
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Foredrag:
 • Godt lederskap
 • Kjenn deg selv (Tilleggsverktøy som sertifiserte personlighetstester og individuelle samtaler)
 • Flere andre temaer som: livsmestring, kommunikasjon, hvordan håndtere motgang, stressmestring osv.

Moin er dyktig til å formidle tunge temaer på en lettfattet og inspirerende måte. Han er svært god til å gi billedlige fremstillinger og lage en rød tråd som gir deltagerne en Aha-opplevelse. Han kan også lage kurs og foredrag i temaer kunden ønsker.

Coaching:

Moin har omfattende erfaring med coaching og endringsarbeid på alle nivåer. Han har lenge jobbet som mentor for spesielle oppdrag og hjulpet individer med å komme ut av kriminelle og ekstreme miljøer og tanker. I tillegg er han erfaren med omstillings- og endringsprosesser og kan bistå både på strategisk og operativt nivå. Han kan motivere individer og grupper til å yte bedre, samt å se på de ergonomiske faktorene som påvirker effektiviteten i organisasjoner. Han er dyktig til å analysere konfliktsituasjoner, å komme med løsninger som kan gagne de involverte parter.

Saera Khan kurs og digitale innhold

Kommer..

Opprettet med