Mette Skare

Bakgrunn
Mette har vært forhandlingsleder og forhandler på arbeidstakersiden i mange år. Hun har arbeidet som forhandler både på hovedorganisasjonsnivå i Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) og på forbundsnivå i Delta. I tillegg har hun jobbet mange år i politiet. Tidligere har hun vært topptillitsvalgt i Politiets Fellesforbund. 

Hun har inngående kunnskap om arbeidslivets regler, den norske modellen og hvordan lønnsdannelsen fungerer.  
Mette holder foredrag og kurs innen forhandlingsteknikk, presentasjonsteknikk og formidling, samt omstilling og konflikthåndtering. 

Formell bakgrunn
Hun har en bachelor i økonomi og ledelse, med spesialisering i strategi og kompetanseledelse ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (USN), har individuell og kollektiv arbeidsrett fra Universitet i Oslo (UiO) og Retorikk, kommunikasjon og ledelse fra BI. 

Spesialitet

SpesialitetMette er en erfaren foredragsholder med sterk faglig kompetanse innen forhandlinger og kommunikasjon. Hun brenner for at kommunikasjon kan gjøres enklere for bedre å bli forstått og for å få gjennomslag for budskapet. 

Med ledererfaring fra å lede forhandlinger både på nasjonalt nivå og virksomhetsnivå har hun opparbeidet verdifull erfaring på hvordan du leser landskapet du opererer i, og deretter legger en forhandlingsstrategi basert på hva målet er og hvem partene er. 

Hun er lidenskapelig opptatt av å støtte og utfordre andre til å tørre å ta ordet og er opptatt av å hjelpe mennesker i å lykkes med formidlingsoppgaver - enten det er i en samtale, i møterommet eller en presentasjon. 

Mette har en evne til å treffe publikummet sitt på en unik måte grunnet hennes kompetanse og erfaring over mange år.

Et foredrag eller kurs med Mette gir:
  • Kunnskap formidlet på en lærerik og involverende måte
  • Lett og levende tone som er akkurat nok spisset
  • Konkrete tips og teknikker som kan tas i bruk umiddelbart både i jobb og privat sammenheng

Tilbyr 
  • Kurs i forhandlingsteknikk
  • Kurs og foredrag i presentasjonsteknikk «Kunsten å overbevise»
  • Kurs i omstilling 
  • Kurs i konflikthåndtering

Referanser

«Jeg fremhever foredragets oppbygging i presentasjonsteknikk "Kunsten å overbevise", hvor det endte opp med å aktivisere deltagerne. Kursholder var trygg og stødig, med gode kommunikasjonsevner, herunder evnen til å involvere deltagerne»

- Forbundsleder i Kriminalomsorgsforbundets Lederforbund
Created with