Marit O Lysebo

Bakgrunn
Marit er en erfaren organisasjons- og lederutvikler med flere års praktisk ledererfaring, samt lang erfaring som pedagog, prosessveileder, foredragsholder og coach.

Formell kompetanse
Hun har en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi, og har videreutdanning innen coaching, veiledning, relasjonsledelse og relasjonskompetanse. Spesialitet Marit støtter og utfordrer ledere til å møte medarbeiderne med et balansert relasjons-, endrings- og resultatfokus, og til å opptre modig, raust og fremoverlent. Marit har lidenskapelig tro på godt lederskap, og hun etablerer læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til personlig endring og utvikling. Kunder beskriver henne som faglig sterk, engasjert og motiverende, og setter pris på hennes nære og inkluderende stil.

Referanser 
Oslo kommune - Bydel Ullern og Bydel Nordstrand, Modum kommune, Vestre Viken helseforetak, Vestfold fylkeskommune, Teknomed AS, Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS, Læringsverkstedet AS, Forsvarsbygg, Norges Vel AS, NAV, Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus, ColorLine AS, Hjartdal kommune, Hole kommune, Lederne, NITO, Utdanningsforbundet, AOF, Bro AOF, diverse enkeltskoler og barnehager mm.

Bokutgivelser
«Relasjonskompetanse i skolen», Pedlex, 2016
«Relasjonskompetanse i barnehagen», Pedlex, 2017
Created with