Marco Elsafadi

Bakgrunn
Marco Elsafadi (f.1976) er palestinsk flyktning og kom til Norge med familien i 1987. Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i 12 år. I 1993 begynte Marco sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold. I løpet av tre år utvidet organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i både Oslo, Bergen og Stavanger. Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst rundt vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

Spesialitet
Relasjonshøvding. Marco Elsafadi er i tillegg til å være foredragsholder en skikkelig ildsjel og toppidrettsutøver. Marco holder foredrag for næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen, og snakker om motivasjon, ledelse, arbeidskultur, teambuilding, å håndtere motgang, mobbing og relasjonenes kraft.

Konsepter 
Ledelse, Relasjonens kraft, Inspirasjon og motivasjon, Håndtering av motgang, Teambulding og mange andre tema.

Referanser 
"Marco holdt et flott foredrag. Engasjerte oss alle og utfordret de aller fleste. Hans "oppgave" til oss alle, ble diskutert av mange under middagen i etterkant. Marco er levende og engasjert og byr på seg selv. En flott opplevelse!"
Kirsti Armann – , Revisorgruppen AS

"Fantastisk foredragsholder. Temaet var tankevekkende og gav rom for refleksjon både under foredraget og i etterkant."
Erill Bentsen Dragland – Manager, Akershus universitetssykehus HF 

"Ett enkelt menneske kan utgjøre en stor forskjell for andre. Ved å minne dem på at de er verdifulle og hjelpe dem til å se hvordan de kan ta være på seg selv og gjennom det være viktige for andre og sitt nærmiljø. -Leter du etter det gode hos andre, er det akkurat det du finner."
Created with