Lise Holsen

Bakgrunn
Lise har lang erfaring som rektor i både grunnskole og videregående skole, er visjonær og profesjonsbevisst. Hun var med å bygge opp Nordahl Grieg vgs i Bergen, og utvikle da en ny rekrutteringsmetode gjennom bruk av gruppeintervju. Hun er i dag rektor ved Bergen Katedralskole, og er en praksisnær kurs- og foredragsholder innen Relasjonell ledelse

Formell kompetanse
Lise er utdannet lektor, og har master i Utdanningsledelse. Hun har coachutdanning, og er sertifisert innen relasjonsledelse, relasjonskompetanse og relasjonspedagogikk.

Spesialitet
Hennes spesialfelt er personalledelse, kommunikasjon og rekruttering. Hun arbeider med nytilsatte ledere, lederteam og mellomledere som ressurs. Hun er veldig dyktig på ledelse i omstillingsprosesser, og hvordan hvordan ansatte, tillitsvalgte og ledelse gjør hverandre gode. Lise kjenner offentlig sektor spesielt godt, og brenner for budskapet om at lederen skaper resultater ut fra kvaliteten på relasjonene til sine medarbeidere. Hun er også sertifisert som VIP24inflow-veileder, samt som kursholder for Inflow24 Lederskolen.

Konsepter
«Relasjonell ledelse - en modell for helhetlig forståelse av egen virksomhet»

«Relasjonell ledelse - hvordan utvikle velfungerende lederteam?»

«Relasjonell ledelse - i samarbeid med tillitsvalgte and verneombud»

«Relasjonell rekruttering gjennom bruk av Gruppeintervju»

«Kjenner du folket ditt? Elsker du dem? spurte Mor Teresa en forsamling ledere. Fremtidens ledere evner å koble inn egne emosjoner i utøvelse av jobben. Vi må rett og slett finne vår godhet for dem vi leder! »
Skriv din fantastiske etikett her.
Opprettet med