Ledercoaching

Hva er coaching?

Coaching betyr å tette gapet mellom der du er i dag og de målene du setter deg. En coach tilbyr en verktøykasse med metoder og teknikker, slik at din utvikling blir mest mulig effektiv og balansert. Coachen stiller spørsmål for at du selv skal komme frem til svarene. Ledercoaching innebærer å arbeide ut i fra dine forutsetninger med krav, forventninger, målsettinger, muligheter og utfordringer.

Våre ledercoacher benytter en kombinasjon av anerkjente coachingmetoder og egne erfaringer med lederutvikling i ulike bransjer. Derfor opplever mange coachen som en god sparringspartner.

Her er noen eksempler på hva ledere bruker og trener på:
 •  Arbeid med å tydeliggjøre og styrke eget lederskap
 • Støtte i gjennomføring av endrings- og omstillingsprosesser
 • Definere målsettinger og sikre fremdrift mot måloppnåelse
 • Håndtering av konflikter og dilemmaer
 •  Utvikle større grad av mestringsfølelse i rollen som leder
 • Forberede viktige møter og presentasjoner for å sikre suksess
 • Utvikling av kommunikasjon og gjennomslagskraft
 • Støtte og utvikling av kompetanseutviklingsprogram
 • Hvordan lede seg selv bedre og manøvrere godt i krevende og uoversiktlig terreng
 • Skape bedre balanse mellom de ulike arenaer i livet
 • Styrke selvtillit og selvfølelse
 • Støtte i forbindelse med overgangen fra en rolle til en annen, og fra en virksomhet til en ny


Praktisk info
 • Hva: Våre lederutviklere tilbyr coaching til ledere på ulike nivåer, og det er opp til kundene selv å velge den personen de ønsker coaching fra. Vi kan også anbefale basert på coachens erfaring og tilgjengelighet.
Sted: Kunden og coach bestemmer sted: digitalt, telefon eller fysisk.

Coaching pakker og pris:
- En time coaching kr. 1.950.-
- 10 timer pakke kr. 17.000.-
- 20 timer pakke kr. 32.000.-
alle priser eks. mva

Svein Harald Røine

Foredragsholder, konferansier, performance coach og lederutvikler

Svein Harald Røine er siviløkonom og har hatt stillinger som Senior Vice President i Altia Corporation, den største vinimportgrupperingen i Norge, Salgsdirektør i Nidar, Marketingdirektør i Gilde Norge, Markedssjef i Stabburet og KAM i Lilleborg. I tillegg til å være en av Norges mest etterspurte foredragsholdere om ledelse, mot og livsmestring,aholder han lederutviklingsprogrammer og coacher ledere og idrettsutøvere.
Han har i Orkla vært igjennom omfattende coachingtrening og har praktisert the Tao of Coaching som leder siden 1995. Eget coachingselskap startet han i 2010. 
Coachingkompetanse:
 • Utdannet innen The TAO of coaching
 • Coachingkurs i regi av Centre of Creating Leadership
 • Sertifisert i NEO-PI 3 (5- faktormodellen)
 • Co-coach Dale Carnegie

Trude Falck Bjånes

Fasilitator / lederutvikler / foredragsholder

Trude har vært leder i mange år. Hun jobber i dag som konsulent og samskaper i it`s timeout AS. Hun hjelper ledere til å bli tydeligere og tryggere. Bistår ledergrupper og team til å bli mer samkjørte og effektive. Hun fasiliterer strategi -og organisasjonsutviklingsprosesser som, engasjerer og forplikter. Hun har vært med å utvikle og holder kurs i HVERDAGSLEDELSE. Over 2000 ledere har deltatt på kurs og foredrag om Hverdagsledelse. Les mer. 
Coaching-kompetanse:
 • Sertifisert - Associated Certified Meta Coach 
 • Sertifisert NLP Executive Master Practitioner
 • Sertifisert NLP Master Practitioner 
 • Sertifisert NLP Practitioner 
 • Sertifiset LIFO trener
 • Sertifisert cut-e effect - Effektive Ledergrupper

Alf Inge Cleve-Stiansen

Lederutvikler


Alf Inge har drevet med lederutvikling siden 2003, både som lederutvikler for ledergrupper, coaching 1: 1 av ledere på ulike nivåer og med utviklingsprogrammer i en rekke bransjer i Skandinavia. I tillegg har han sertifisert ca 2500 ledere i det coachende lederskapet og i faget Nevro Lingvistisk Programmering på Leading Edge lederprogram nivå 1 og 2. Les mer
Coaching-kompetanse:
 • Sertifisert Enneagram Trainer
 • Sertifisert NLP Practitioner 
 • Sertifisert NLP Master Practitioner 
 • Sertifisert NLP Trainer

Lise Holsen

Lederspesialist offentlig sektor

Lise Holsen har 40 års erfaring fra skoleverket, hvorav 24 år som rektor både i grunnskole og videregående skole. Som coach, foredragsholder og prosessveileder deler hun av sin kompetanse og sine erfaringer. 
Lise har Master i Utdanningsledelse og videreutdanning innen Endringsledelse, Relasjonsledelse og Coaching. 
Les mer.
Coaching-kompetanse:
 •  Sertifisert LØFT- ledercoach i Bergen kommune
 • Sertifisert Coaching Individ/Gruppe/ Høgskolen i Akershus

Jone Johannessen 

Lederutvikler

Gjennom mer enn 20 år har Jone hatt fokus på å skape entusiasme og begeistring hos medarbeidere og ledere for å sikre arbeidsglede. Dette er en forutsetning for å skape resultater og utvikling i de fleste bransjer. Et av verktøyene som Jone har brukt mye er individuell coaching eller i gruppe. Han har erfaring fra coaching av toppledere, mellomledere og serviceledere har medført at flere har løftet sin organisasjon og vunnet priser som blant annet «best….of the year» i sin bransje 
Erfaring fra coaching innen følgende bransjer:
 • Sport
 • Elektro
 • Dagligvare

Marit Onshuus Lysebo

Lederutvikler

Marit er en erfaren organisasjons- og lederutvikler med flere års praktisk ledererfaring, samt lang erfaring som pedagog, prosessveileder, foredragsholder og coach.
Marit har lidenskapelig tro på godt lederskap, og hun etablerer læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til personlig endring og utvikling. Kunder beskriver henne som faglig sterk, engasjert og motiverende, og setter pris på hennes nære og inkluderende stil.
Les mer
Coaching-kompetanse:
 • Videreutdanning innen coaching

Susann Goksør Bjerkrheim

Lederutvikler

Susann har jobbet med team- og lederutvikling siden 1999. I over 20 år har hun ledet utviklingsprogrammer, trent og coachet et tusentals ledere og medarbeider fra mange ulike bransjer. Hun har også lang erfaring fra prestasjonskultur og toppidrett, som spiller og kaptein på kvinnelandslaget i håndball. Susann har en urokkelig tro på at alle har et uutnyttet potensiale og hun gleder seg over å bidra til at grupper og individer finner og tar i bruk dette.
Coaching-kompetanse:
 • Sertifisert prestasjonscoach
 • Master Trainer på relasjonsverktøyet SDI (Strength Deployment Inventory)
 • Sertifisert Empatisk Kommunikasjon 

Therese Cleve-Stiansen

Lederutvikler

Therese er opptatt av at du som menneske og leder bygger et bevisst grunnfundament for å stå støtt i ulike roller og prestasjoner. 
Therese har gjennom 20 år coachet utøvere, artister og ledere til å bli tryggere og tydeligere i den profesjonelle rollen de innehar.
Hun er opptatt av at du som leder går inn i- og leverer ulike prestasjoner med en god følelse og et godt resultat.  
Coaching-kompetanse
 • Sertifisert NLP Practitioner
 • Sertifisert NLP Master
 • Sertifisert Prince 2 Prosjektledelse

Geir Lasse Andresen

Lederutvikler

Geir er konsulent og partner i Solid Utvikling. Han jobber med utvikling av ledergrupper, teamutvikling, kurs innenfor kommunikasjon- og påvirkning, forhandlinger og salg, samt konflikthåndtering og mekling. Felles er arbeid med mennesker, relasjoner og hvordan man samhandler og kommer til enighet på effektive måter.
Geir har erfaring med coaching siden 2007. Han har vært instruktør på flere lederskoler, lederprogram og kurs der coaching har vært en viktig del av ledertreningen. Geir er erfaren med å trene andre i praktisk ledercoaching, både der ledere skal lære en mer coachende tilnærming i sitt lederskap, men også coaching som metode for å sikre eierskap, motivasjon og ansvarlighet i grupper. Solid Utvikling bruker GROW som metode både for å coache individ og grupper.

Praktisk info

Hva: 
Våre lederutviklere tilbyr coaching til ledere på ulike nivåer, og det er opp til kundene selv å velge den personen de ønsker coaching fra. Vi kan også anbefale basert på coachens erfaring og tilgjengelighet. 
Sted:
Kunden og coach bestemmer sted: digitalt, telefon eller fysisk. 
Coaching pakker og pris: 
 • En time coaching  
 • 10 timer pakke 
 • 20 timer pakke

Created with