Klasseromskurs på web

Fra sjef til leder
- Modig ledelse
Svein Harald Røine

Alle kan bli sjef. Det er bare å takke ja til stillingen. Da har du makt, myndighet og kontroll over din avdelings eller organisasjonens ressurser. Men, du er ikke dermed automatisk en god leder eller en leder som medarbeiderne ønsker å følge. Kravet til ledere blir bare større og større. I dette kurset vil du lære å takle disse kravene litt bedre.

Les mer om dette kurset og når det går.

Bedre ledelse gjennom sterkere relasjoner
Susann Goksør Bjerkrheim

Hva vil du oppnå på dette kurset?
  • Lære å håndtere ulike medarbeidere på en mer effektiv måte. 
  • Økt selvinnsikt og forståelse for hvordan motivasjon og drivkraft styrer atferd og påvirker relasjoner. 
  • Bedre evnen til å styrke egen og andres motivasjon og selvfølelse. 
  • Øke mulighetene for gjennomslag i din kommunikasjon med andre. 
  • Forebygge og unngå unødvendige konflikter. 


Les mer om dette kurset og når det går. 

Den digitale
teamleder
Puzzle Learning

Virtuell ledelse eller fjernledelse blir stadig mer aktuelt for stadig flere ledere, noe som betyr at det må bygges ny kompetanse innenfor bruken av ulike digitale verktøy for å kunne henge med i utviklingen. I tillegg må lederskapet tilpasses en digital hverdag, der kravene og forventningene endrer seg fra det tradisjonelle lederskapet ansikt-til-ansikt på den fysiske arbeidsplassen.

Les mer om dette kurset og når det går.

Bli en bedre leder
- lær hva de beste gjør
Alf Inge Cleve-Stiansen

Dette kurset er for deg som ønsker å oppgradere lederskapet ditt og få noen helt konkrete verktøy og teknikker inspirert fra de beste lederne. Tilbakemeldinger på denne ”pakken” er at den er like relevant for deg som er ny som leder og for deg som har stått i lederskapet en stund og både trenger og ønsker utvikling. Dette kurset tar deg effektivt inn til kjernen av hva de beste gjør, med konkrete teknikker og metoder som du umiddelbart kan omsette i ditt eget lederskap. Vi trener på å bli en mer coachende leder.

Les mer om dette kurset og når det går.
Created with