Kurs i strategisk  
fagforeningsledelse

Alf Inge Cleve-Stiansen - Leading Edge
Alf Kåre Knudsen - Bing Hodneland Advokatkontor
Susanne Slaatsveen - Mitt Lederunivers

Write your awesome label here.

Lær teknikker for lederskap og god kommunikasjon! 


Dag 1: Ledelse i krevende tider 
Lederutvikler: Alf Inge Cleve-Stiansen 
Mål for dagen: 
 • Lederne skal lære seg teknikker og metoder for hvordan de kan videreutvikle sin måte å lede seg selv og hva som er effektiv kommunikasjon i krevende tider • Lederne skal lære seg hvordan de kan bruke kommunikasjon på en måte som øker grad av innflytelse 
 • Lederne skal bli kjent med hvordan være bevisst sine egne reaksjonsmønstre påvirker sine omgivelser, og hvordan de konkrete grep kan justere reaksjonsmønstre om ønskelig. • Lederne skal oppleve større grad av samhold og dermed bruke hverandre som gode støttespillere i krevende situasjoner. 
Opplegg for dagen:  
 • Forståelse for mentale prosesser og hvordan de påvirker kommunikasjon (kommunikasjonsmodellen) 
 • Grunnleggende forståelse for hva som kjennetegner mennesker som har sterk innflytelse, og med konkret trening på kommunikasjonsverktøy som utvikler dette (det optimale lederskapet)
 • Arbeid med: hvordan leder jeg meg selv i ulike situasjoner for å påvirke resultatet best mulig? (Tilstandsstyring) 
 • Hvordan bygger jeg og vi vår ”ryggrad” for god ledelse? Bevisstgjøring på ulike refleksjonsnivåer for å bygge konsistenthet og stå tryggere i seg selv. (logiske nivåer) Dagen er en blanding av gjennomgang av metoder/verktøy, gode diskusjoner, trening i grupper og oppsummeringer i plenum. Dette for å få en felles verktøykasse og et forsterket samhold i gruppen.

Dag 2: Omstillinger/nedbemanninger/ endringsoppsigelser 
Foredragsholder: Advokat Alf Kåre Knudsen, Bing Hodneland 
Dagsopplegg for tillitsvalgte vedrørende omstillinger/nedbemanninger/ endringsoppsigelser som er godt innarbeidet og som også har vært pensum på Oslo Met sitt lederkurs innen den Norske ledelsesmodellen. 
Opplegget er praktisk rettet, med gruppeoppgaver for å drille inn sentrale begrep:
 • Innledning  
 • Historie og formål bak bestemmelsene 
 • Gjennomgang av case  
 • Gruppeoppgaver  
 • Oppsummering 


Dag 3: Strategisk fagforeningsledelse 
Foredragsholder: Susanne Slaatsveen - Partner og salgsleder i Mitt LederUnivers
Mål: Samkjøring og teambygging av de ulike foreningene 
Tillitsvalgtes oppgaver
Hovedavtalens rettigheter og plikter 
Analyseverktøy til bruk i forberedelser til møter med ledelsen 
Strategisk analyse av tillitsvalgtes arbeid i bedriften 
Utarbeidelse av handlingsplaner for fremtidig tillitsvalgtarbeid

Webinarer
Økonomi og regnskap – tre timers webinar 
Oppfølging og samtale på nett etter tre dager på zoom. Vi oppsummerer og svarer på ytterligere spørsmål (en time) 
Coaching og rådgivning kan avtales i etterkant (er ikke med i prisen for opplegget) 

Opprettet med