Jørn-Gunnar Jacobsen

Bakgrunn
Jørn-Gunnar har vært toppleder i næringslivet i en årrekke, bl.a vært Salgsdirektør i Nortura, Senior Vice President/Viseadm dir i ICA Norge med ansvar for Forretningsutvikling og strategi, samt Direktør for Kategori og Innkjøp. Videre har han vært CEO/Adm dir for Findus Norge AS. Gjennom sitt virke i toppledelsen i store konsern har Jørn-Gunnar stor erfaring i operativ ledelse både i gode og vanskelige tider.

Før dette var Jørn-Gunnar ansatt ved Høyskolen Kristiania, School of Communication, Leadership and Marketing og engasjert av Høyskolen i Buskerud, Høyskolen i Hedmark og BI. Han underviste i markedsføring, markedsanalyse, relasjonsledelse, prosjektledelse og Influencing. Han har også blitt aktivt benyttet av fagforeningene, og hadde en serie med kurs innen Influencing (aktiv påvirkning av beslutningsproseser), endringsledelse og merkevarebygging for flere YS-forbund.

Jørn-Gunnar er også gründer, og har også vært med å etablere flere selskaper. Han har erfaring som både styremedlem og styreformann i flere selskap.


Spesialiteter
Jørn-Gunnars spesialiteter er innenfor operativ ledelse, dvs å drifte en toppledergruppe og legge gode strategier, forutsi endringer i markedet og få organisasjonen med på å operasjonalisere viktige strategiske retningsvalg. Han har også en ganske unik kompetanse innen feltet Influencing, her forstått med hvordan påvirke omgivelsene til å treffe fordelaktige beslutninger – også inkludert ren lobbyvirksomhet. Han har skrevet lærebok innen feltet, og undervist i faget på Masternivå ved Høyskolens Kristianias MBA - i samarbeid med Heriot-Watt University i Edinburgh.

Han har utpregede pedagogiske egenskaper, og det trekkes frem at han alltid er opptatt av å koble teori til reelle case fra virkeligheten, og da ofte selvopplevde. Dette var også en av begrunnelsene fra studentene da han tre ganger er kåret til Årets Foreleser ved Høyskolen Kristiania, den gang innenfor Markedshøyskolen.

Opprettet med