Jana Jarosova

BAKGRUNN

Jana Jarosova er en handlekraftig og kvalitetsorientert person med hjerte for utvikling av barnehagen. Hun har mot til å skape endringer til det beste for barna, kreativitet til å finne nye løsninger for å innovere organisasjonen, og evne til å involvere og motivere mennesker rundt seg i ulike prosjekter.

Jana er en erfaren leder som alltid har individ-, team- og organisasjonsutvikling i fokus. Hennes spesialfelt er strategisk og operativt fokus på kompetansestyring, samt ledelse av utviklingsprosjekter som bidrar til høyere kvalitet for barna, høyere nærvær og lavere turnoverintensjon. Jana har stort engasjement for utvikling av kollektive prestasjoner, effektivisering av strukturelle rammer og implementering av metodiske verktøy som gir ledere større kapasitet til å fokusere på gode prosesser og godt innhold.

Jana har 13 års erfaring som daglig leder i flere ulike barnehager, inkludert drift av sin egen barnehage. Jana har gjennom sin lange fartstid i barnehagesektoren ledet større endrings- og omstillingsprosjekter. For å nevne noen av de siste, har Jana ledet implementering av forskningsbasert observasjonsverktøy CLASS (Classroom Assessment Scoring System) som kartlegger kvalitet i barnehagen. Gjennom kompetanseheving på blant annet emosjonell støtte, organisering av avdelingen og tilrettelegging for kognitiv utvikling, skal ansatte i barnehagen legge til rette for et godt lærings- og utviklingsmiljø. I tillegg har Jana mye kunnskap om og erfaring med utvikling av ledergrupper til å være mer effektive og som jobber mot felles mål.


ERFARING OG EGNETHET

Med økt fokus på kvalitet i tjenestene barnehager tilbyr, øker fokuset på utøvelse av lederskap som essensiell faktor. Jana har en visjonær tilnærming til kvalitetsperspektivet i barnehagesektoren, handlekraft til å iverksette og følge opp tiltak som er nødvendige, og kreativ innstilling til implementering og oppfølging.
Janas visjon er å omorganisere barnehagesektoren slik at hver barnehage kan være en fremtidsrettet pedagogisk institusjon som skaper verdi for samfunnet. Med kunnskap om tidlig innsats, forskningsbasert teori om kognitiv utvikling og godt lederskap vil man kunne skape en endring.
Godt lederskap fordrer fokus rettet mot individutvikling gjennom ledertrening og coaching. Gjennom selvledelse, utvikling av kommunikasjonsferdigheter, evne til å bygge kultur med sterk tilbakemeldingskultur, kan man skape sterke fellesskap som har et felles mål om kvalitet for barna.

Jana har stor innsikt og forståelse for hva som driver mennesker, hvordan motivasjon påvirkes og hvordan sterke fellesskap skapes. Hennes praktiske tilnærming, pedagogiske kunnskap og evne til å gjennomføre endringer har skapt resultater for barn, den enkelte ansatte, for team, for organisasjonen og for foreldre. Jana er opptatt av balansen mellom målstyring, tillit og autonomi. Med fokus på teknologisk utvikling, effektive prosesser og bærekraftig tilnærming kan barnehagesektoren utvikles kun til det beste for barna.


REFERANSER

Jana har gjennom sin lange fartstid i barnehagesektoren opparbeidet god forståelse og kunnskap om ulike områder av den strategiske og operative driften. Hun liker å ha mange baller i lufta og har nylig startet en bedrift Praktisk barnehageledelse AS. Jana har i tillegg erfaring fra styrearbeid i arbeidstakerorganisasjon Lederne der hun satt som styremedlem i en periode over fire år. Hun har også hatt ulike roller i diverse politiske utvalg i Lederne. 
Opprettet med