Hvordan skape gode digitale møter i en hverdag med hjemmekontor?

Per Andre Nørbech
- Psykolog og partner i Solid Utvikling

Geir Lasse Andresen
- Jurist og partner i Solid utvikling

Write your awesome label here.

Hvordan skal vi lede gjennom bruk av Teams og Zoom? Hva trenger dine medarbeidere og brukere fra deg når dere alle sitter på hjemmekontor? Hvordan påvirker denne situasjonen energi, motivasjon og effektivitet? Hvilke rettigheter og plikter har vi når vi jobber hjemmefra? Hva blir annerledes når jeg skal gi tilbakemeldinger, gjennomføre vanskelige samtaler og veilede mine medarbeidere og brukere? Hvordan opprettholder vi gode relasjoner i et team når vi kun møtes digitalt?
Disse viktige og vanskelige spørsmålene behandles på kurset «Digital fjernledelse». Kurset er lagt opp som en heldags digital samling (0900 – 1500). Det vil også være mulig å velge ut noen av temaene og gjennomføre kortere samlinger. Temaene behandles både i et teoretisk perspektiv som forelesninger og i mindre grupper som erfaringsutveksling, refleksjoner og diskusjoner, samt konkret ferdighetstrening.
Kurset holdes av Jurist Geir Lasse Andresen og Psykolog Per A. Nørbech. Begge fra Solid Utvikling AS. Med teknisk støtte fra Mitt LederUnivers.
Bli med på kurs i digital fjernledelse!
  • Hvordan skape gode digitale møter i en hverdag med hjemmekontor?
Program
  • Hvordan vi reagerer på å jobbe fra hjemmekontor er avhengig av vår personlighet v/Per Andre Nørbech, Psykolog og partner i Solid Utvikling
  • Koronasituasjonen og hjemmekontor i lys av psykisk helse
  • Juridiske perspektiver ved hjemmekontor v/ Geir Lasse Andresen, jurist og partner i Solid utvikling
  • Hva er viktig når du leder digitale møter?
  • Hvordan skape dialog og engasjement i digitale møter?
  • Tilbakemeldinger, vanskelige samtaler og coaching på digitale flater
  • Gruppedynamikk på digitale plattformer – Hvordan opprettholder vi gode relasjonen og «Vi-følelsen» når vi kun møtes digitalt?
  • Avslutning og oppsummering
Learn to use all the related tools, walk into a job and be a rockstar from day one

Created with