Bedre hverdagsledelse

Et kurs med Trude Falck Bjånes
Tidspunkt: Velges selv - eller etter avtale
Kan skreddersys som lederkurs til grupper og bestå av: fysiskmøte, webinar og tilgang nettbasert materiale.
Bedre hverdagsledelse
Det finnes ingen mirakeloppskrift på god ledelse, uansett hva slags buzzord som puttes på etiketten. Vi tror det handler om å være en god leder hver dag. Lederutvikling er en livslang reise, ikke en snartur innomI dette nettbaserte kurset får du kunnskap, inspirasjon og praktiske lederverktøy du kan ta i bruk med en gang.
Kurset passer for deg som er Daglig leder, avdelingsleder eller teamleder.
– Deg som er villig til å sette av tid til å reflektere over lederrollen. – Våger og har mot til å se deg selv i speilet og er villig til å utfordre deg selv og trene. Kurset passer både for deg som er ny leder eller som har vært det noen år. Og det kan kombineres med webinarer skreddersydd til virksomheten.
Innhold i modulene:
MODUL 1 - Trender og tanker om Hverdagsledelse
Lederdrømmer. Endringer. Mange vi snakker med synes selv de bruker for lite tid på folka sine. Om å klare å være tilgjengelig som leder Om hvordan bruke lederhverdagen mer effektivt enten det er analogt eller digitalt.
MODUL 2 - Meg og mitt lederskap
Inspirasjon fra andre ledere om å sette retning.
Hvordan jobber du med å vise vei? Med å implementere og knytte hverdagen til strategien deres?
Om identitet i lederskapet. Om dine leder verdier. Om hva du vil skal kjennetegne eget lederskap.
MODUL 3 - Om frykt og mot i lederskapet
Deling fra andre ledere om frykt og hva som står i veien for å ta ut potensialet som leder. Om frustrasjoner og forventninger til deg fra de du leder. Om mot.
MODUL 4 - Bagasjen påvirker lederskapet
Vi snakker om hvordan livet og lederskapet går hånd i hånd. Det du har med fra livet ditt vil automatisk påvirke lederskapet ditt og motsatt.
Hva er det som gjør deg til den lederen du er i dag?
MODUL 5 - Selvledelse, energi og balanse
Lederhverdagen forandrer seg stadig, og krever mer av deg i forhold til å være nok tilgjengelig, og samtidig sette gode grenser mellom jobb og privat. Vi ønsker at du skal få økt bevissthet rundt hvordan du kan lede og motivere deg selv, slik at du kan holde en jevn energi i lederhverdagen.
MODUL 6 - Usynlig dynamikk, makt og skyggesystem
Den usynlige dynamikken er det usynlige kontroll systemet i organisasjonen. En bedrift har også en underbevissthet. Underbevisstheten er ikke bare i den enkelte, men også mellom menneskene. Det er en sterk usynlig struktur i organisasjoner, avdelinger og team som virker i henhold til egne regler og prinsipper. Du får verktøy og innsikt i det vi kaller det systemiske prinsipper.
MODUL 7 - Få med deg folka
Hva som kjennetegner team som får det til og ikke. Vi deler noen erfaringer og du får praktiske tips. Du får innsikt i litt teamteori. Om teamidentitet. Om spilleregler. Om det å jobbe fra hjemmekontor. Om medarbeiderskap
MODUL 8 - Tydeligere og tryggere ledelse
Hvilken betydning det har å fremstå som en tydelig og trygg leder, og gi noen innspill på hvordan god kommunikasjon kan gjøre en forskjell.
MODUL 9 - Kommunikasjon og samhandling
Vi deler et verktøy vi bruker i team som ønsker å bli bedre kjent, og sikre bedre kommunikasjon og samhandling. Målet er å gi deg innsikt i ulike adferds preferanser, slik at du i ditt lederskap kan tilpasse kommunikasjon og samhandling til de ulike folka i teamet ditt.
MODUL 10 - Struktur i hverdagsledelsen
Du vil få noen tips og enkle verktøy som du kan ta i bruk enten slik de er, eller med tillegg og tilpasse din lederhverdag. Om planlegging. Tillit. Delegering. Bedre møter. Du får treningsplan for deg selv og tips til bruk i teamet ditt. Og så får du noen praktiske maler til bruk i hverdagsledelsen fremover.
Drodlehefte
Du får også et 35 siders drodlehefte med plass til refleksjoner og tanker som følger de 10 modulene. Du finner maler, spørsmål og oppgaver du kan bruke i eget lederskap og sammen med teamet ditt. Og så finner du tips og råd.

Bestilling
Kurset kan bestilles ved å kontakte Susanne Slaatsveen i Mitt LederUnivers.
Mail: susanne@mittlederunivers.no
Mobil: 90 88 09 91

Created with