Geir Lasse Andresen

Bakgrunn
Geir er jurist, men er også interessert i andre ting enn paragrafer. Han har bakgrunn fra 17 år i SAS, med ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Siste posisjon var som stabssjef på Gardermoen. Geir har også 4 år som rådgiver i NAV Arbeidslivsenter, med hovedvekt på kurs og rådgivning innenfor sykefraværsoppfølging, personaloppfølging og rutineutvikling. Han har også mye arbeid med temaer innenfor mobbing og trakassering.

Siden 2007 har Geir jobbet i Solid Utvikling. Der har arbeidet vært allsidig og knyttet til offentlige og private virksomheter. Han jobber med utvikling av ledergrupper, teamutvikling, kurs innenfor kommunikasjon- og påvirkning, forhandlinger og salg, samt konflikthåndtering og mekling. Felles er arbeid med mennesker, relasjoner og hvordan man samhandler og kommer til enighet på effektive måter.

Formell kompetanse
Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med arbeidsrett som spesialfag.
Prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold.
Endringsledelse og endringsprosesser gjennom BI
Forhandlingsprogram fra Harvard Business School
Håndtering av konflikter og trakassering - Juristforbundet
Diverse sertifiseringer innenfor relasjons- og kommunikasjonsverktøy
Empatisk kommunikasjon gjennom psykologspesialist Lisbeth Brudal

Spesialitet
Geir brenner for mennesker og utvikling. «Bedre i dag enn i går, men ikke så bra som i morgen!» I det ligger det mål om å utvikle mennesker på arbeidsplassen til å prestere bedre, trives bedre og utvikle seg sammen med andre. Målet er å skape en sunn og effektiv organisasjonskultur. Det være seg om det er ledergrupper som ønsker bedre effektivitet eller medarbeidere som skal styrke sin kommunikasjons- og relasjonskompetanse i utførelse av sin rolle.

Geir er opptatt av læring, men at kompetansen gir muligheter for faktiske forandringer i hverdagen. Derfor benytter Geir mange praktiske eksempler, illustrasjoner og praktiske treninger i de ulike ferdighetene som er relevante i kursene. Til og med juridiske temaer gjøres så praktisk som mulig for at forståelsen blir til klok tilnærming mellom mennesker.

Konsepter
«Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt» Kurs som tydeliggjør rettigheter og plikter i arbeidsforholdet knyttet til oppfølging under sykdom.

«HMS for ledere» Kurs som gir dokumentasjon på gjennomført opplæring i HMS.

«Forhandlinger» Kurs som tilpasses etter behov. Det kan være kurs med forhandlinger for partene i arbeidslivet, salg og innkjøp. Det tilpasses også forhandlinger i offentlige anskaffelser.

«Konfliktforebygging- og håndtering» Kurs som gir forståelse for hvordan konflikter kan forebygges på arbeidsplassen og i grupper, samt hvordan ulike situasjoner kan håndteres på en praktisk måte.

«Medarbeiderskap» Kurs som innsikt og styrker forutsetningene for å lykkes med et sterkt og bærekraftig medarbeiderskap.
Write your awesome label here.

Created with