Forskning på ledelse

Vi har kommet langt i norsk arbeidsliv sammenlignet med mange andre land. Vi har stor grad av medvirkning, medbestemmelse, likestilling, frihet under ansvar og mange andre positive elementer som kjennetegner positive og sunne arbeidsforhold. Men vi kan komme lenger. Vi er ikke i mål, og kanskje kommer vi aldri i mål heller. Vi kan likevel forbedre vårt arbeidsliv hvor kravet til effektivitet og trivsel går hånd i hånd. Derfor forskes det stadig på dette, med ett mål for øye: Norge skal fortsatt være i verdensklasse hva angår arbeidsmiljø, effektivitet, trivsel og trygghet.

Forskningsartikler:
BI: Forskning på ledelse
OsloMet: Små forhold på arbeidsplassen gir høy tillit
OsloMet: Styring, ledelse og tillit. Medbestemmelsesbarometeret 2020
OsloMet: Konflikter må håndteres tidlig
OsloMet: Slik blir du en bevisst leder
OsloMet: Ledelse på norsk – medvirkning og medbestemmelse
OsloMet: Ledelsesbarometeret 2019
YS: Arbeidslivbarometeret
Fafo: Ledere i den norske modellen
Fafo: Norsk arbeidslivsmodell – ikke for eksport?

Created with