SMB Norge satser sammen med MLU

Vi har mange felles interesser, sier Are Jerstad, Salgs- og markedssjef i interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, SMB Norge. Våre medlemsbedrifter har behov for et bedre lederutviklings-tilbud enn de har i dag. Og Mitt LederUnivers (MLU) trenger ledere som vil utvikle seg, og det har vi som medlemmer, sier han. 

Write your awesome label here.

Ledelse er et viktig fag for SMB Norges medlemmer

Mange ledere i våre medlemsbedrifter er i utgangspunktet dyktige fagfolk som enten gjennom vekst eller forfremmelse, har fått ledelse som en viktig del av jobben. Mange er godt utdannet, men noen mangler erfaring i faget ledelse. Det kan bli en bratt læringskurve. Samtidig har vi gode opplevelser med vårt mentorprogram hvor medlemmer som er erfarne ledere, deler sin kompetanse med de som er nyere i faget, sier Jerstad. Samtidig har vi lenge ønsket oss en samarbeidspartner som kan være et tilbud til de av medlemmene våre som ønsker seg et lederutviklingsprogram. Eller bare noen korte ledertips i hverdagen. – Og dette rommet fyller Mitt LederUnivers med sitt digitale innhold og dyktige lederutviklere på en veldig god måte for oss, sier han.
MLU skaper LederUnivers i SMB

Vår kompetanse er å skape gode utviklingstilbud til de som er ledere, eller ønsker å bli ledere, sier Susanne Slaatsveen, salgsleder og fasilitator i Mitt LederUnivers. SMB Norge er en viktig samarbeidspartner for oss, fordi de har mange medlemmer som søker et sted å få inspirasjon, faglig påfyll, lengre lederutviklingsprogrammer eller bare gode tips i en lederhverdag, sier hun.

– I vårt digitale innhold, er det mange gode webinarer og korte eller lenger kurspakker. Og et viktig område vi kan tilby SMB Norges medlemmer på, er Lederskolen vi drifter i en samarbeidsavtale med CXS Norge. Lederutviklingen i MLU er basert på travle mennesker og bedrifter som kombinerer utvikling som leder med å være i aktiv jobb. Og for bedrifter som ikke har egne kurs eller videreutdanningsavdelinger. SMB Norge og Mitt LederUnivers har mange felles interesseområder og kan tilføre hverandre spennende utviklingsmuligheter. Så, dette blir en spennende samarbeidsavtale – og reise, avslutter Slaatsveen.
CXS – InFlow24 et refleksjon- og samtaleverktøy 
Vi ønsker å komme tettere på SMB markedet, og derfor er avtalen med SMB Norge viktig for oss. Vi har i tillegg til Lederskolen som vi gjør i samarbeid med Mitt LederUnivers, InFlow24 for HR som er et digitalt utviklingsverktøy for ledere og medarbeidere. Med utgangspunkt i styrkebasert ledelse er InFlow24 et refleksjon- og samtaleverktøy som får frem styrkene hos ledere og medarbeidere.
Alle har sine styrker.
Vår filosofi er at jobber du med styrkene til den enkelte, utvikler man relasjon og skaper medarbeidere og ledere i flyt. God relasjon = god prestasjon. Det er lønnsomt å jobbe styrkebasert, sier Cecilie H. Norbakk i CXS Nordic som har utviklet InFlow24.
InFlow24 tar utgangspunkt i 24 timers mennesket.
Vår påstand er at alle er opptatt av hvordan de kan øke lønnsomheten. Vår oppfordring er å starte med å identifisere egne og medarbeiders styrker. Fornøyde medarbeidere gir økt lønnsomhet, avslutter Norbakk.
CRI Respons – Digitaliserte løsninger innen Bærekraft, sikkerhet og beredskap 

Det er stadig økende myndighets- og bransjekrav til leder, for å sikre at bedriften har foretatt nødvendige risikovurderinger. Og at dokumentasjon og beredskapsplanverk er på plass.

Dette gjør at mange bedrifter i dag, ikke har det som er påkrevet i forhold til sikkerhet og beredskapsløsninger, noe som i ytterste kan konsekvens få alvorlige følger, sier daglig leder i CRI respons, Tore Anshus.

Mange bedrifter opplever at det er tids- og kostnadskrevende å holde seg oppdatert på ny informasjon. Og bruker mye tid på å forstå hvilke krav som gjelder for egen bedrift.

Gjennom samarbeidsavtalen med SMB Norge vil CRI Respons være medlemmenes rådgiver og
kompetansepartner og levere digitaliserte løsninger innen sikkerhet, beredskap og bærekraft.
CRI Respons vil bistå til kompetanseheving gjennom personlig oppfølging, kurs og webinar.

Vi ønsker å senke terskelen for å ta kontakt i forhold til veiledning for løsninger tilpasset din bedrifts behov. Vårt 24/7 beredskapssenter vil alltid være tilgjengelig for deg som kunde.

– Vi gleder oss til reisen sammen med SMB Norge og deres medlemsbedrifter. Og ser fram til spennende møter fremover for å diskutere din bedrifts behov for digitaliserte løsninger. Dette er et felt vi besitter høy kompetanse og kan bistå med råd på, avslutter Anshus.
CRI Respons – Digitaliserte løsninger innen Bærekraft, sikkerhet og beredskap 
Det er stadig økende myndighets- og bransjekrav til leder, for å sikre at bedriften har foretatt nødvendige risikovurderinger. Og at dokumentasjon og beredskapsplanverk er på plass.
Dette gjør at mange bedrifter i dag, ikke har det som er påkrevet i forhold til sikkerhet og beredskapsløsninger, noe som i ytterste kan konsekvens få alvorlige følger, sier daglig leder i CRI respons, Tore Anshus.
Mange bedrifter opplever at det er tids- og kostnadskrevende å holde seg oppdatert på ny informasjon. Og bruker mye tid på å forstå hvilke krav som gjelder for egen bedrift.
Gjennom samarbeidsavtalen med SMB Norge vil CRI Respons være medlemmenes rådgiver og
kompetansepartner og levere digitaliserte løsninger innen sikkerhet, beredskap og bærekraft.
CRI Respons vil bistå til kompetanseheving gjennom personlig oppfølging, kurs og webinar.
Vi ønsker å senke terskelen for å ta kontakt i forhold til veiledning for løsninger tilpasset din bedrifts behov. Vårt 24/7 beredskapssenter vil alltid være tilgjengelig for deg som kunde.
– Vi gleder oss til reisen sammen med SMB Norge og deres medlemsbedrifter. Og ser fram til spennende møter fremover for å diskutere din bedrifts behov for digitaliserte løsninger. Dette er et felt vi besitter høy kompetanse og kan bistå med råd på, avslutter Anshus.
Created with