CYBERTRUSLER
Hva gjør du som leder?

Tid: Onsdag 5/5, 1200-1300 
Pris: Gratis

Webinar om om lederes ansvar og handlingsrom i Cybersikkerhet. 

Write your awesome label here.
Ledere har i dag et stort ansvar for risikostyring og beredskap i sin virksomhet. Cyberkriminalitet er et økende problem og alle virksomheter er sårbare for cyberangrep. I webinaret gir vi deg som leder innsikt i forberedelse og håndtering av cybertrusler og angrep.

Tor Espen Pritsberg (CRI Respons)
Espen har ansvaret for CRI Respons’ 24/7 beredskapssenter
Han har erfaring fra forsvaret, oljeindustrien, politiet og Spesialenheten for politisaker.
Bakgrunn fra AS Norske Shell med ansvar for etablering, drift og forbedring av beredskap og beredskapssenter.
Har arbeidet med granskning, beredskapsledelse og drift av beredskapssenter
Jo Tideman (Proactima)
Jo Tidemann er konsulent i Proactima, med ekspertise innen beredskapsledelse.
Han har erfaring som skipssjef fra marinen og har en mastergrad i ledelse.
Tidemann har de siste 14 årene jobbet med beredskapsledelse for over 30 virksomheter, der de siste årene har handlet mye om hvordan man kan møte Cybertrusselen.
Vegard Vaage (Netsecurity)
Vegard Vaage er leder for penetrasjonstesting og hendelseshåndtering hos Netsecurity AS.
Han har bakgrunn som softwareutvikler, og har tidligere hatt roller innen sikkerhetsarkitektur og utviklingsledelse hos blant annet EVRY og TV 2.
Han innehar flere GIAC-sertifiseringer innen penetrasjonstesting og hendelseshåndtering og sitter også i GIAC Advisory Board.»

Learn to use all the related tools, walk into a job and be a rockstar from day one

Created with