Webinar: Stressmestring i arbeidslivet

Kan metodikk og enkle verktøy gi større mestring, mindre helseplager og mer tilstedeværelse?
Write your awesome label here.

Bjarte Stubhaug og Hanne Suorza

Bjarte Stubhaug er legespesialist i psykiatri med medisinsk dr.grad om stress og utmattelse/ CFS-ME. Klinikksjef ved Klinikk for stressmedisin. Seniorpsykiater Helse Fonna, Førsteamanuensis Universitetet i Bergen. Lang undervisnings- og formidlingserfaring. Sammen med Hanne Suorza har han utviklet folkehelseappen Mestre.
Suorza er tidligere journalist og kommunikasjonsrådgiver, men har de siste årene jobbet med å formidle stressmestring via app og podkast, samt foredrag og kurs for en rekke arbeidsplasser, næringsforeninger, pasientorganisasjoner, skoler og kommuner.
Patrick Jones - Course author
Created with