På en skala fra 1-10; hvor godt kjenner du dine medarbeidere?

I dagens samfunn navigerer du som leder mot mål som er bevegelse. Det er krevende! 

Hvordan løser du denne delen av lederskapet ditt når vilje til å være med på endring aldri før har vært viktigere? Hva må du utvikle for å være klar for å møte de krav og forventninger fremtidens omgivelser vil stille til deg og dine medarbeidere?

De fleste ledere er gode forbilder og dyktige i jobben de utfører. Men hvor god er du på relasjonsledelse? Hvor godt kjenner du dine medarbeidere? Når vet du om dine medarbeidere er i flyt og opplever mestring?

Webinaret holdes av leder for CXS, Lise Simensen og lederutvikler fra Puzzle Learning, Kjell Morten Brendøy.
Write your awesome label here.

Puzzle Learning

Vi har startet opp Puzzle fordi vi ønsker å bidra til positiv utvikling av mennesker og bedrifter gjennom den erfaring vi har i dag, samt den vi vil tilegne oss i fremtiden.

Vi ønsker også å etablere en bedrift basert på et konsept som er annerledes enn majoriteten i bransjen. Vi vil utfordre eksisterende aktører og tankesett gjennom nytenking og kreativitet – være det ”friske pustet”, de som går andre og utradisjonelle veier, og lykkes med det.

Vi er idealistiske, det legger vi ikke skjul på. Vi skal utfordre de eksisterende aktørene i markedet både når det gjelder kvalitet, nytenkning og originalitet. Vi er ambisiøse, men likevel ydmyke – vi er humørfylte, men like fullt seriøse.

CXS

CXS Nordic er et selskap med kompetanse og engasjement for mestringsorientert ledelse, karriereveiledning og formidling
med digitale løsninger.CXS Nordic er et selskap med kompetanse og engasjement for mestringsorientert ledelse, karriereveiledning og formidling
med digitale løsninger.
Patrick Jones - Course author


Opprettet med