Webinar i samarbeid med YS: Ledelse og psykisk helse

Per Andre Nørbech @Solid Utvikling

Per ser nærmere på ulike faktorer i arbeidslivet som fremmer og hemmer psykisk helse. Her vil foredragsholder berøre elementer som særtrekk ved organisasjonens kultur og kvaliteten på det psykososiale arbeidsmiljøet. Lederens rolle og ansvar i forhold til dette vil bli belyst
Write your awesome label here.

Per Andre Nørbech

Per Andre brenner for å utvikle ledere og medarbeidere gjennom faktabasert kunnskap, kreative metodevalg og relevant trening. Læring og utvikling oppstår innenfor trygge og utfordrende rammer der deltagerne opplever mening og mestring. Hans spisskompetanse er å hjelpe deltagerne til å realisere sitt potensiale gjennom nøyaktige observasjoner og presise tilbakemeldinger tilpasset den enkelte.
Patrick Jones - Course author
Created with