Webinar i samarbeid med YS: Digital fjernledelse

Digital fjernledelse er ikke noe nytt. Mange ledere er vant med å lede medarbeidere i andre regioner eller i andre land og har basert sin ledelse på telefonisk eller digital kontakt. Det nye er at vi nå alle må gjøre det. Sentrale problemstillinger vi vil snakke om er:
Write your awesome label here.


Per Andre Nørbech og Geir Andersen - Solid Utvikling

Per Andre brenner for å utvikle ledere og medarbeidere gjennom faktabasert kunnskap, kreative metodevalg og relevant trening. Læring og utvikling oppstår innenfor trygge og utfordrende rammer der deltagerne opplever mening og mestring. Hans spisskompetanse er å hjelpe deltagerne til å realisere sitt potensiale gjennom nøyaktige observasjoner og presise tilbakemeldinger tilpasset den enkelte.
Geir er opptatt av å utvikle mennesker gjennom kunnskap, forståelse og trening. Gjennom dialog, nyttige eksempler og praktisk tilnærming til temaene, brenner han for inspirerende og praktisk læring som kan føre til positive endringer for deltakerne og bedre resultater for virksomhetene.
Patrick Jones - Course author
Created with