Webinar i samarbeid med YS: Den Norske Modellen

Hva er historien og formålet bak modellen, og hvordan gir den seg utslag i lov og avtaleverk ?
Write your awesome label here.


Alf Kåre Knudsen

Alf Kåre er advokat og partner i advokatfirmaet Bing Hodneland
Alf Kåre arbeider særlig med arbeidsrett, og bistår fagforeninger, arbeidsgivere og arbeidstakere, og har omfattende erfaring med behandling av stillingsvernssaker. Han arbeider også med eiendom, og bistår noen av Norges største eiendomsutviklere og –besittere.
Arbeidsområder:
Arbeidsrett  
Kollektiv arbeidsrett, tariffavtaler, individuell arbeidsrett og fagforeningsavtaler 
Tvisteløsning  
Tvisteløsning og prosedyre i de ordinære domstoler så vel som særdomstoler og voldgiftsdomstoler 
Fast eiendom og eiendomsutvikling  
Eiendomsrett, plan- og bygningsrett, entrepriserett, utleie og eiendomstransaksjoner
Patrick Jones - Course author
Created with