Webinar: Hvordan utvikle selvledelse

Tiden vi lever i utfordrer spesielt vår evne til selvledelse, både som ledere og som medarbeidere. Selvledelse er en god forutsetning for å skape konkurransekraft, innovasjon og utvikling og god produktivitet. Ikke mindre aktuelt er temaet når vi vet at mange vil fortsette å arbeide fra hjemmekontor selv når vi går tilbake til mer normale tilstander. 

Det viser seg at ledere som er gode på å lede seg selv i større grad utvikler medarbeidere som er gode på selvledelse. Hvordan kan du arbeide systematisk for å utvikle selvledelse i organisasjonen? I dette webinaret vil Alf Inge gå gjennom disse 6 konkrete områdene som viser seg å være effektive for å utvikle selvledelse. 
Write your awesome label here.Alf Inge Cleve-Stiansen

Alf Inge har dedikert seg til å utforske, forstå og anvende strategier som kjennetegner de mennesker og organisasjoner som skaper enestående resultater. Han er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner.

Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har de siste årene designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene.
Patrick Jones - Course author
Created with