Webinar: Hvordan fly sammen som en flokk når verden er i stadig endring?

Det er ikke lett å styre en virksomhet hvor alle flyr rundt som hodeløse høns. Skal man lykkes må man få flokken til å løpe i samme retning og mot et felles mål. 
På dette webinaret vil du:
- Få forståelse for hvordan du som leder eller tillitsvalgt kan samle virksomheten og skape Vi-kultur på arbeidsplassen
- Få innspill til kloke grep i oppstartfasen av endrings- og utviklingsarbeid 
Du vil lære mer om:
- Hvem har du med deg, og hvordan kan dere jobbe sammen mot et felles mål?
- Hvordan sette retning, og hvordan fremme motivasjon for å følge deg?
- Hvordan skape tillit, velvilje og fremdrift gjennom relasjonelt mot og fokus på relasjonell energi
Write your awesome label here.


Marit Lysebo

Marit er en erfaren organisasjons- og lederutvikler med flere års praktisk ledererfaring, samt lang erfaring som pedagog, prosessveileder, foredragsholder og coach.
Hun har en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi, og har videreutdanning innen coaching, veiledning, relasjonsledelse og relasjonskompetanse.
Marit støtter og utfordrer ledere til å møte medarbeiderne med et balansert relasjons-, endrings- og resultatfokus, og til å opptre modig, raust og fremoverlent.
Marit har lidenskapelig tro på godt lederskap, og hun etablerer læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til personlig endring og utvikling. Kunder beskriver henne som faglig sterk, engasjert og motiverende, og setter pris på hennes nære og inkluderende stil.
Patrick Jones - Course author
Opprettet med