Webinar: Hvordan bygge effektive team?

Hva er det som gjør at enkelte team leverer så mye bedre resultater enn andre team, selv om de tilsynelatende er ganske like? Finnes det fellestrekk mellom team som jevnlig leverer svært gode resultater? Hvilke grep kan du selv gjøre for å forbedre effektiviteten i ditt eget team?
Write your awesome label here.

Kjell Ljøstad

Kjell Ljøstad har jobbet i over 20 år i IT-bransjen, og har solid erfaring med etablering av bedrifter. 

Gjennom 10 år satt Kjell i ledergruppen i Webstep, som år etter år var i toppen av Great Place To Work. Webstep klarte å beholde sin identitet og firmakultur gjennom vekst og gode reultater og klarte kunststykket å vinne GPTW i alle klasser. I dag er Kjell Daglig Leder i Sonat Consulting Oslo.
Kjell er mye brukt som foredragsholder innen tema som Relasjonsledelse, Hvordan bygge effektive team og Smidige prosesser.
Patrick Jones - Course author

Created with