Join today

Webinar: Gled deg til å ta ordet!

Hvordan utvikle dine ferdigheter for å bli tydeligere og tryggere når du presenterer fysisk og digitalt.

Dette kurset utvikler dine ferdigheter i hvordan du kan bli tryggere og tydeligere når du skal presentere noe. Vi gir deg grunnleggende kunnskaper i hvordan du skal formidle et budskap i både en fysisk og digital hverdag. Tenk deg om du kunne glede deg til den neste presentasjonen du skal holde!
Write your awesome label here.

Per Morten Hjemgård

TPer Morten har sin styrke innen verbal og non-verbal kommunikasjon og han jobber mye med å utvikle samhandlingen mellom mennesker. Han evner å skape tillitt og åpne for konstruktiv dialoger slik at mennesker forstår og blir forstått.

I tillegg til å holde åpne og bedriftsinterne kurs så brukes han mye som prosessleder i prosjekter for å utvikle positive bedriftskulturer og i arbeidskonflikter.

Per Morten har fått mye erfaring gjennom mange forskjellige bransjer og er flink til å tilpasse teorien og eksemplene til deltagernes egen hverdag.
Patrick Jones - Course author
Created with