Webinar: Effektiv kommunikasjon på digitale møter og kurs

Dette webinaret gir deg innsikt i det å utnytte mulighetene som ligger i de viktigste digitale verktøyene, og ikke minst; det å sette en god standard for effektive og engasjerende digitale møter og kurs.
Write your awesome label here.

Puzzle Learning

Vi har startet opp Puzzle fordi vi ønsker å bidra til positiv utvikling av mennesker og bedrifter gjennom den erfaring vi har i dag, samt den vi vil tilegne oss i fremtiden.
Vi ønsker også å etablere en bedrift basert på et konsept som er annerledes enn majoriteten i bransjen. Vi vil utfordre eksisterende aktører og tankesett gjennom nytenking og kreativitet – være det ”friske pustet”, de som går andre og utradisjonelle veier, og lykkes med det.
Vi er idealistiske, det legger vi ikke skjul på. Vi skal utfordre de eksisterende aktørene i markedet både når det gjelder kvalitet, nytenkning og originalitet. Vi er ambisiøse, men likevel ydmyke – vi er humørfylte, men like fullt seriøse.
Patrick Jones - Course author


Opprettet med