Webinar: Dette kjennetegner de beste operative lederne i Norge

Med operative ledere menes de lederne som har hyppig kontakt med sine medarbeidere, har nærhet til leveranse kvaliteten i møte med kundene, kan gjøre mange av de samme arbeidsoppgavene som sine medarbeidere og være engasjert i og ansvarlige for ulike prosjekter. Det viser seg at dette lederskapet har stor innvirkning på resultatutvikling. I dette webinaret får du presentert disse lønnsomme lederatferd trekkene!
Write your awesome label here.Alf Inge Cleve-Stiansen

Alf Inge har dedikert seg til å utforske, forstå og anvende strategier som kjennetegner de mennesker og organisasjoner som skaper enestående resultater. Han er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner.
Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har de siste årene designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene.
Patrick Jones - Course author
Created with