Webinar: How to create a little bit of LA DOLCE VITA when times are a bit shitty??

Pellegrino Riccardi har oppvokst i England i en italiensk familie. Passet hans er britisk, arbeidstillatelsen og skattekortet er norsk, mens hjertet hans er definitivt italiensk! Pellegrino Riccardi er en av Norges fremste eksperter på kultur og kommunikasjon. Med en grunnleggende forståelse for menneskelige drivkrefter, snakker han om hvordan man best kan håndtere usikkerhet og endring på arbeidsplassen, et tema som har blitt enda mer relevant de siste ukene. Under dette webinaret kommer du til å høre blant annet om hvilke 3 spørsmål du skal kunne svare et dundrende JA til dersom du skal komme deg gjennom koronakrisen sammen med dine kollegaer.
Write your awesome label here.



Pellegrino Riccardi

Pellegrino Riccardi er en erfaren og morsom foredragsholder som holder foredrag om motivasjon, kommunikasjon og arbeidskultur. Med en grunnleggende forståelse for menneskelige drivkrefter, snakker han om effekten teknologi, endring og digitalisering har på oss. Hans jobb er å skape små endringer i atferd hos mennesker, slik at de kan være den beste utgaven av seg selv, og få det beste ut av andre. Pellegrinos styrke ligger i å engasjere tilhørerne raskt og effektivt, han skaper aha-opplevelser og gjenkjennelsesfaktoren er stor og latteren sitter ofte løst blant tilhørerne
Pellegrino har en spesiell evne til å nå inn til sitt publikums hjerter og intellekt, og å hjelpe mennesker til å samhandle bedre. Dette utgjør essensen i hans mange, internasjonale foredrag. (over 2.000 oppdrag de siste 15 år både i Norge og i utlandet).
Patrick Jones - Course author
Created with