Join today

Stressmestring i lederrollen

Som leder må du være balansekunstner. Du må balansere forventningene til de over deg i systemet og egne medarbeidere, og mellom resultater og mennesker.

Dette er et ideelt veksthabitat for stress. Stressrelaterte plager er raskt stigende blant både ledere og medarbeidere. Stress påvirker nemlig vår evne til problemløsning, prioritering og yteevne. 

Som leder har tingene du gjør en viktig signaleffekt. I likhet med følelsesmessige tilstander som entusiasme og glede har stress et enormt smittepotensiale mellom mennesker. 

Tove nyttige grep og verktøy fra praksis og forskning for hva du som leder kan gjøre for å mestre ditt eget stress. 
Write your awesome label here.

Tove Edvardsen

Tove er utdannet psykolog med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har arbeidet som konsulent i norske og internasjonale konsulentfirma innenfor leder- og medarbeiderutvikling. Hun har også omfattende erfaring som klinisk psykolog og terapeut, der hun har særlig kompetanse med stressrelaterte plager og utbrenthet. 
Patrick Jones - Course author
Opprettet med