Skap en tilbakemeldingskultur

Jone Johannessen @Solid Utvikling
Alle har behov for tilbakemeldinger! Det å se seg selv utenfra kombinert med egne refleksjoner og nysgjerrighet på hvordan man kan forbedre seg, er som en motor i all utvikling!
Write your awesome label here.


Jone Johanessen

Jone Johannessen er konsulent og partner i Solid Utvikling AS. Han tror sterkt på at enhver organisasjon må ha evnen til å skape entusiasme og begeistring. For å oppnå dette er det viktig for meg å få frem latter og motivere til positivitet. Et av virkemidlene er å gi ærlige tilbakemeldinger, som igjen sikrer utvikling og vekst. Jone er opptatt av å bevisstgjøre, påvirke og forbedre adferd. I tillegg mestrer han godt å bygge relasjoner mellom mennesker, og videreformidler denne kunnskapen til andre.
Patrick Jones - Course author
Created with