Kulturens betydning for organisasjonens mål og strategier

Morten Andresen @Solid Utvikling
Mål- og strategiprosesser er en viktig del av organisasjonslivet. Målene fungerer som predikatorer for våre ambisjoner og strategiene forteller hvordan vi skal nå de. Eierne og styret er ofte premissgivere for disse prosessene. I realiteten er dette føringer og forventninger som ledelsen omdanner til KPI´er og styrer etter i hverdagen.
Write your awesome label here.Morten Andresen

De fleste virksomheter ønsker utvikling og bedre resultater. Det betyr som regel at man ikke kan gjøre det samme i morgen som man gjorde i går. Morten brenner for å skape utviklingsarenaer der forretningsmålene omsettes i praksis gjennom mestringsopplevelser og ferdighetstrening i hverdagssituasjoner. Utvikling skjer der komfortsonen slutter. Krevende? Ja! Men så er det også der resultatene skapes.
Patrick Jones - Course author
Created with