Hvordan lede i endring?

Per Andre Nørbech @Solid Utvikling

Denne filmen og artikkelen handler om å lede i endring. Vi vet at endringstakten i arbeidslivet har økt dramatisk de siste årene og vi vet også at over 70 % av endringer som gjennomføres IKKE LYKKES med å nå målet med endringen.
Write your awesome label here.Per Andre Nørbech

Per Andre brenner for å utvikle ledere og medarbeidere gjennom faktabasert kunnskap, kreative metodevalg og relevant trening. Læring og utvikling oppstår innenfor trygge og utfordrende rammer der deltagerne opplever mening og mestring. Hans spisskompetanse er å hjelpe deltagerne til å realisere sitt potensiale gjennom nøyaktige observasjoner og presise tilbakemeldinger tilpasset den enkelte.
Patrick Jones - Course author
Created with