Webinar i samarbeid med STAFO: Hvordan forebygger vi seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Bjørn Løvland@Stiftelsen Tryggere

Hva er seksuell trakassering?

Gjennomgang av hvordan Likestillings- og diskrimineringsloven definerer seksuell trakassering. Konkrete eksempler på seksuell trakassering. Og til slutt gjennomgår vi en case/oppgave der deltakerne vil få prøve seg som dommere i en rettssak som omhandlet seksuell trakassering på en arbeidsplass. 
Write your awesome label here.

Bjørn Løvland

Bjørn Løvland er daglig leder i Stiftelsen Tryggere, og har en rekke års erfaring fra forebyggende arbeid. Dette inkluderer å bistå bedrifter, organisasjoner og etater med forebyggende tiltak mot seksuell trakassering generelt, gi råd ved konkrete spørsmål og dilemmaer og å ha hjelpesamtaler med berørte. 
Patrick Jones - Course author
Created with