Lederprat med Rådmann i Askøy Kommune, Eystein Venneslan

I juni 2019 opplevde Askøy kommune enhver kommunes mareritt: Forurenset vann fra et infisert drikkevannreservoar rammet tusener av innbyggere. Mange ble alvorlig syke, og flere måtte legges inn på sykehus. Hvordan taklet kommunens ledelse denne vannskandalen? Hva kan andre kommuner eventuelt lære av Askøy kommunes håndtering av situasjonen? Er vannforsyningen og vannkvaliteten i landets kommuner så god som vi gjerne vil tro? Her forteller rådmann Eystein Venneslan i Askøy kommune hvordan det var å stå midt oppe i den vanskelige situasjonen.
Write your awesome label here.


Eystein Venneslan

Eystein Venneslan har vært Rådmann i Askøy Kommune siden 2015. Før dette var han med på å grunnlegge konsulentselskapet Sonat Consulting. Han har lang fartstid innen IT og Ledelse, fra selskap som Grieg Gruppen, Symposium, Tieto og PWC
Patrick Jones - Course author
Opprettet med