Intervju med Sigve Bolstad

Vil politireformen føre til bedre polititjenester i byer og distrikter? Hvilke dilemmaer står politiet overfor når de skal håndtere voldelige demonstrasjoner? Har politiet lært noe av kritikken som ble fremført i Gjørv-rapporten etter 22. juli 2011?

Disse, og andre spørsmål, svarer lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad på i dette intervjuet hvor han blir intervjuet av Tor Hæhre i Mitt LederUnivers.
Write your awesome label here.
Opprettet med