Hvordan bygge effektive team?

Dette foredraget handler om hvordan man kan bygge effektive team, og hvordan man selv kan være en del av dette teamet.

Foredraqget er på engelsk, og er tatt opp på den internasjonal konferansen NDC i Oslo.
Write your awesome label here.


Kjell Værøy Ljøstad

Kjell Ljøstad har jobbet i over 20 år i IT-bransjen, og har solid erfaring med etablering av bedrifter. Gjennom 10 år satt Kjell i ledergruppen i Webstep, som år etter år var i toppen av Great Place To Work. Webstep klarte å beholde sin identitet og firmakultur gjennom vekst og gode reultater og klarte kunststykket å vinne GPTW i alle klasser.

Kjell er mye brukt som foredragsholder innen tema som Relasjonsledelse, Hvordan bygge effektive team og Smidige prosesser.
Patrick Jones - Course author
Created with