Webinar: Relasjonell håndtering av
uenighet og konflikt

Der ulike mennesker skal samarbeide for å nå et mål, vil det nødvendigvis oppstå relasjonelle spenninger og ulik grad av frustrasjon.

Ved å bli bevisst organisatoriske og mellommenneskelige årsaker til konflikt, kan du som leder forebygge destruktiv konflikter i arbeidshverdagen.

Måten vi håndterer oss selv i samspill med andre vil være avgjørende for om konflikter utvikler seg. Håndtert på en god måte kan uenighet og konflikt være en kilde til læring, gode løsninger og sterke relasjoner. Jeg motsatt fall vil konflikten eskalere og skape allianser, isfront og brudd i relasjoner.
Write your awesome label here.


Marit Lysebo

Marit er en erfaren organisasjons- og lederutvikler med flere års praktisk ledererfaring, samt lang erfaring som pedagog, prosessveileder, foredragsholder og coach.
Hun har en Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi, og har videreutdanning innen coaching, veiledning, relasjonsledelse og relasjonskompetanse.
Marit støtter og utfordrer ledere til å møte medarbeiderne med et balansert relasjons-, endrings- og resultatfokus, og til å opptre modig, raust og fremoverlent.
Marit har lidenskapelig tro på godt lederskap, og hun etablerer læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til personlig endring og utvikling. Kunder beskriver henne som faglig sterk, engasjert og motiverende, og setter pris på hennes nære og inkluderende stil.
Patrick Jones - Course author
Opprettet med