Hvordan skaper du verdi som leder?

Alf Inge Cleve-Stiansen @Leading Edge

Hvordan du skaper verdi som leder kan i utgangspunktet virke som et åpenlyst spørsmål. Det handler om å skape økonomisk gevinst, hvis det er snakk om en kommersiell virksomhet. For de fleste blir det å kun se på økonomiske parametere for endimensjonalt, og vi bør derfor se til andre prestasjonsområder også.
Write your awesome label here.


Alf Inge Cleve-Stiansen

Alf Inge har dedikert seg til å utforske, forstå og anvende strategier som kjennetegner de mennesker og organisasjoner som skaper enestående resultater. Han er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner.

Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har de siste årene designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene.
Patrick Jones - Course author
Created with