Hvordan bygge autonome team?

En forutsetning for å drive vellykket forretningsutvikling, er at kundene både ønsker og er villige til å betale for de produktene og tjenestene bedriften utvikler. De fleste vellykkede bedriftene i verden har funnet at det lurt å benytte tverrfaglige team som både forstår forretning, hvordan man skal involvere kundene og hvordan man faktisk skal lage produktet.
Write your awesome label here.

Kjell Værøy Ljøstad

Kjell Ljøstad har jobbet i over 20 år i IT-bransjen, og har solid erfaring med etablering av bedrifter. Gjennom 10 år satt Kjell i ledergruppen i Webstep, som år etter år var i toppen av Great Place To Work. Webstep klarte å beholde sin identitet og firmakultur gjennom vekst og gode reultater og klarte kunststykket å vinne GPTW i alle klasser. 
Kjell er mye brukt som foredragsholder innen tema som Relasjonsledelse, Hvordan bygge effektive team og Smidige prosesser.
Patrick Jones - Course author
Created with