Join today

Webinar: Hvordan bli god på samhandling!

De flest ønsker et arbeidsmiljø som er positivt, givende og utviklende. Å være en del av noe som vi gleder oss til å jobbe med og et team som gir synergier.

Likevel opplever vi at det kan være forstyrrende faktorer og irritasjoner som bidrar til at arbeidsmiljøet blir dårligere. Det kan være alt fra negativ atferd hos en kollega til en «teit» rutine som ikke gir mening.

Så hvordan kan vi få drømmearbeidsplassen og best mulig samhandling?
Bedriftskultur er ikke tilfeldigheter eller flaks/uflaks. Det er bevisst arbeid med å konkretisere hvilken type adferd vi må gjøre for å oppnå et visst resultat.
Write your awesome label here.

Per Morten Hjemgård

TPer Morten har sin styrke innen verbal og non-verbal kommunikasjon og han jobber mye med å utvikle samhandlingen mellom mennesker. Han evner å skape tillitt og åpne for konstruktiv dialoger slik at mennesker forstår og blir forstått.

I tillegg til å holde åpne og bedriftsinterne kurs så brukes han mye som prosessleder i prosjekter for å utvikle positive bedriftskulturer og i arbeidskonflikter.

Per Morten har fått mye erfaring gjennom mange forskjellige bransjer og er flink til å tilpasse teorien og eksemplene til deltagernes egen hverdag.
Patrick Jones - Course author
Created with