Webinar: Forskning avslører hva som er verdens mest effektive lederstil

En oversiktsstudie på 30 års forskning viser at denne lederstilen bidrar til at medarbeiderne opplever større grad av mestring, økt trivsel, høynet kvalitet på jobben, samt bedre produktivitet og karrieresuksess. I tillegg reduserer denne lederstilen stress, angst og fravær fra jobb.
Write your awesome label here.

Tor Berntsen

Tor er organisasjonspedagog med lang erfaring innen lederutvikling og rådgivning.
Siden han startet iProsess i 1999 har han jobbet med mange kjente norske virksomheter; Avinor, Posten, Ekornes, Sykehuspartner, Nortura, Politiet, Cramo og Sparebanken Sogn og Fjordane er bare noen av samarbeidspartnerne - alltid med fokus på strategi, endring og mennesker. tilfredshet med livet.
Patrick Jones - Course author
Opprettet med